Svaki put kada čovjek učini ovu sedždu, šejtan se uznemiri…

Visits: 1076 Today: 1

Svaki put kada čovjek učini ovu sedždu, šejtan se uznemiri…

Svaki put kada čovjek učini sedždu Et Tilawe (sedžda koja se učini prilikom učenja ajeta u kojem se spominje sedžda), šejtan se uznemiri. Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek prouči neki od ajeta u kojem se spominje sedžda i on je učini, šejtan se povuče u stranu i počne plakati i govoriti: Teško…

Svaki put kada čovjek učini sedždu Et Tilawe (sedžda koja se učini prilikom učenja ajeta u kojem se spominje sedžda), šejtan se uznemiri.

Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek prouči neki od ajeta u kojem se spominje sedžda i on je učini, šejtan se povuče u stranu i počne plakati i govoriti: Teško meni! Naređeno mu je bilo da učini sedždu, pa ju je učinio i Džennet je njegov; naređeno mi je bilo da je učinim, pa sam odbio i za mene je Džehennem“. (Bilježi Muslim u svome Sahihu, br. 133.)

Eto to je šejtan koji svim silama poziva ljude u zabludu i koji će biti uzrokom da mnogo ljudi uđe u Džehennem. Sada ga vidimo slabog i uplakanog zbog učinjene sedžde Et Tilawe.

O muslimani, što više činite sedždu Et Tilawe to više doprinosite uznemirenosti i propasti šejtana.

Prenijet ću vam priču o čovjeku koji je ranom zorom krenuo obaviti sabah namaz u mesdžidu. Naime, na tom putu, koji je bio neosvjetljen, spotakao se i uprljao odjeću. Zbog toga se vratio kući, presvukao se, obnovio abdest i ponovo krenuo u mesdžid. Međutim, kako je opet pao, odlučio je da se ponovo vrati kući i učini isto. I treći put, čovjek se spotakao i pao na zemlju pa se i tad vratio kući da se presvuče i ponovo krenu u mesdžid na sabah namaz. Ovog puta ga je dočekao čovjek s lampom u ruci i rekao mu: „Vidjeh da si dva puta pao pa da ti posvjetlim do mesdžida.“

Kada su došli do Allahove kuće čovjek pozva ovog stranca da uđe klanjati s njim, ali je on to uporno odbijao. Kada ga je upitao zašto ne želi klanjati odgovorio mu je: „Ja sam šejtan. Kada si prvi put izašao iz kuće, omeo sam te ne bi li te odvratio od odlaska u mesdžid. Ali ti si se ponovo spremio za namaz pa ti je Allah oprostio sve grijehe. Kada sam te drugi put omeo, a ti se ponovo vratio, presvukao i abdestio, Allah je oprostio grijehe i tvojoj porodici. Kada si izašao i treći put pobojao sam se da će Allah oprostiti grijehe svim stanovnicima tvoga sela. “
Zato ne dopustimo da nas šejtan zavara!
La illahe illallah!

Izvor: sabayacafe.com

Za Akos.bA prevela i obradila: Arnela Hasić-Ljevo