Svaki put kad izgubite nešto, počnite govoriti slijedeće:

Visits: 725 Today: 2

Svaki put kad izgubite nešto počnite govoriti –

Er-Rahman mi je ovo oduzeo.
Er-Rahman me rastavio od muža.
Er-Rahman je uzeo moje dijete.
Er-Rahman mi je oduzeo posao.
Er-Rahman mi nije dopustio da se udam za ljubav mog života.
Er-Rahman me nije blagoslovio djecom.

Er-Rahman unosi u naš život neograničene scenarije.

Kada uradite ovako onda vaš gubitak postaje podnošljiviji. Imate u vidu da je ono što se dogodilo u vašem životu bilo uz dopuštenje Er-Rahmana – NAJMILOSTIVIJEG. Onoga koji je milostiviji od 70 majki.

Kada stalno govorite Er-Rahman mi je to učinio, automatski shvatate da je Allahova milost uključena u ono što ste izgubili i što vam je oduzeto.

Poznavajući Allaha i razumijevajući Allahovu milost u svakoj situaciji vašeg života vam omogućava da Ga slavite u svim okolnostima. Čak i kroz iskušenja koja se doimaju beskrajnim, gorkim i nevjerovatno teškim.

Iskušenja i poteškoće kroz koje prolazite za vas je odredio
Er-Rahman – Najmilostiviji
El-Velij – Zaštitnik
El- Hakim – Mudri.

U poteškoćama kroz koje prolazite svakako ima milosti, zaštite i mudrosti.

📖 ❝možda nešto mrzite, a ono je dobro po vas, a možda nešto volite, a ono je loše po vas. Allah zna, a vi ne znate.❞
{El-Bekara, 216}

Za one koje vjeruju u Allaha ne postoje loši završeci.

🤲 Molim Allaha da poveća naš tevekkul, takvu, ihsan i ihlas, Allahumme amin.

Šemsija Nurul Kulub

IslamBosna.ba