SUBHANALLAH! KAKO JE ALLAHOVA MILOST VELIKA, I KAKO NAM JE OMOGUĆIO DA SA VEOMA LAGAHNIM DJELIMA POSTIGNEMO OGROMENE NAGRADE.

Visits: 574 Today: 2

SUBHANALLAH! KAKO JE ALLAHOVA MILOST VELIKA, I KAKO NAM JE OMOGUĆIO DA SA VEOMA LAGAHNIM DJELIMA POSTIGNEMO OGROMENE NAGRADE.

Pripremajući novi tekst, koji će inšallahi uskoro biti objavljen, naišao sam na hadis Allahovog Miljenika kojeg nisam mogao ostaviti, a da ga ne podijelim sa vama.

Subhanallahi!!!

Kako je Allahova milost velika, i kako nam je omogućio da sa veoma lagahnim djelima postignemo ogromene nagrade.

Od Abdullaha ibn Amra, r.a., prenisi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

“Koji god Musliman bude kontinuirano ustrajan u dva svojstva ili osobine, ući će u Džennet. Njih je veoma lahko prakticirati, ali je malo onih koji to čine. Prvo je da nakon obavljenog namaza deset puta kaže: subhanallahi, deset puta: elhamdulillahi, i deset puta: Allahu ekber. To je stotinu pedeset jezikom a hiljadu i pet stotina na vagi. Drugo je kada legne u postelju spavati da kaže: trideset i četiri puta Allahu ekber, trideset i tri puta Elhamdulillahi i trideset i tri puta Subhanallahi. To je stotinu puta jezikom, a hiljadu na vagi.”
Abdullah ibn Amr, r.a., kaže: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kako ovaj zikr broji svojom rukom.”
(U rivajetu imam Ahmeda stoji dodatak: Allahov Poslanik je upitao: ‘Ima li neko od vas da u toku jednog dana učini dvije hiljede i pet stotina grešaka?’)
Neko je upitao: Allahov Poslaniče, kako to da je ova djela lahko činiti, ali je malo onih koji ih čine? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selem reče: “Tako što nekome od vas dođe šejtan kad legne da spava i uspava ga prije nego ove riječi izgovori i dođe mu nakon namaza i dođe mu nakon namaza pa ga posjeti na neku njegovu potrebu prije nego li ih kaže.“

(Hadis bilježe: Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih knjiga.).”

Mr. Elvedin Pezić