Šta možemo učiniti za našeg mejjita

Visits: 866 Today: 2

Šta možemo učiniti za našeg mejjita ?!
Veoma često ljudi postavljaju pitanje šta mogu uraditi za svoga mejjita.
Generalno, čovjek kada umre prestaju njegova dobra djela.
Čovjek za svoga mejjita može uraditi sljedeće:
1- Dova i istigfar. Potvrđeno vjerodostojnim hadisima. Dova može biti i na maternjem jeziku. Dova u kojoj molimo Allaha da oprosti našem mejjitu, da mu se smiluje. Dova nakon smrti se upućuje za mejjitu koji je umro kao musliman. Za nemuslimana se može doviti za života, za njihovu uputu, a ako umru u nevjerstvu nakon smrti nije dozvoljeno doviti za njih.
2- Sadaka na ime mejjita. Potvrđeno vjerodostojnim hadisima. Sadaka na ime mejjita može biti novac, a može biti i bilo šta drugo što je halal i ima svoju vrijednost: odjeća, hrana, knjiga.
3- Obaviti za mejjita hadž ili umru, ako on za života nije obavio.
4- Vratiti dugove koje je ostavio mejjit. (Ako je mejjit ostavio iza sebe zaostavštinu od nje je obaveza prije podjele miraza da se vrate njegovi dugovi. Ako nije ostavio, pohvalno je da neko od njegovih nasljednika ili rođaka preuzme na sebe vraćanje njegovog duga.)
5- Dio učenjak smatrao je da mejjitu stiže korist od poklonjenog učenja Kur’ana. (Ne učenje Kur’ana za pare, već poklonjeno učenje Kur’ana koje prouči lično neko od mejjitove rodbine) piše Elvedin Pezić