Radosna vijest 🥰 Naš, brat i šejh, hafiz Amir Smajić odbranio svoju doktorsku disertaciju

Visits: 1247 Today: 2

Radosna vijest 🥰
Upravo je na Islamskom Fakultetu u Medini, gradu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naš brat i šejh, hafiz Amir Smajić odbranio svoju doktorsku disertaciju na odsjeku razumijevanja Sunneta pri fakultetu Hadisa Časnog.
Doktorska disertacija je bila na temu Verifikacija dijela teksta iz djela Fethul-bari, od imama ibn Hadžera.
Šejh Amir je svoju doktorsku dosertaciju napisao u tri toma i to na blizu 1500 stranica. Odbrana je trajala više od 3 sata pred tročlanom komisijom koja je bila u sastavu:

 • Šejh Husejn b. Gazi Et-Tuvjedžiri
 • Šejh Abdur-Rahman b. Ahmed El-Avadži i
 • Šejh Abdur-Rahman b. Salih Eš-Šemrani
  Članovi su bili složni da je disertacija na visokom nivou te da je ovo jedna od boljih u čijoj su komisiji sjedili i o kojoj su diskutovali.
  Bitno je napomenuti da je šejh Amir prvi profesor koji je predavao Časni Hadis na Islamskom Fakultetu u Medini.
  Hifz završava još na institutu za jezik.
  Magistrirao je 16. aprila 2016 god.
  Suprug i otac četvero djece.
  Prije svega – Prijatelj!
  Molimo Allaha da šejhu Amiru podari bereketa u njegovom životu, učvrsti ga na putu pozivanja Allahu, učini korisnim za našu zajednicu i da ovo bude dokazom za a ne protiv njega.
 1. Šewal, 1443 h.g 12.05.2022 god.

Predaje Daija