Prvi januar: Hiljade Turaka na sabah namazu u Aja Sofiji

Visits: 439 Today: 2

Poznato je da se svake godine širom svijeta u noći sa 31. decembra na 1. januar dočekuje Nova godina. Ovaj trenutak mnogi koriste kao priliku da svoj novac potroše na glupe i bezvezne stvari poput pirotehnike, dok mnogi također bacaju svoj novac i na alkohol i koncerte na kojima se često mogu čuti nemoralne pjesme koje pozivaju na razne grijehe, poput bluda, alkoholizma pa i ateizma.

Međutim, sve je veći broj muslimana u svijetu koji shvataju da ovaj praznik nema ništa sa njihovom vjerom. To je stanje primjetno i kod nas na Balkanu, ali je također primjetno i u muslimanskim državama poput Türkiye.

Za primjer ćemo uzeti ovaj video snimak koji je napravljen jutros, 01. januara 2023. godine, u istanbulskoj džamiji Aja Sofiji. Možemo vidjeti kako je na sabah namazu prisustvovalo na hiljade vjernika koji su odabrali da budu pokorni Uzvišenom Allahu i koji se ponose time što su izabrali Pravi put a ne stranputicu. Oni nisu svoj novac bacili na gluposti i na haram stvari. Sačuvali su svoj novac i svoju čast, a također su se sačuvali i grijeha.

Sabah namaz u Aja Sofiji jutros je predvodio predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Türkiye (Diyanet), dr. Ali Erbaş.

Snimak koji smo vidjeli nam prikazuje stanje unutar Aja Sofije za vrijeme sabah namaza. Međutim, postoji i snimak koji nam prikazuje stanje ispred Aja Sofije u kojem možemo vidjeti kako veliki broj vjernika čeka u redu kako bi ušli u Aja Sofiju.

Ali kako u Aja Sofiji nije bilo mjesta za sve vjernike, veliki broj njih nije mogao da uđe u džamiju i ostao je da klanja sabah namaz na platou ispred Aja Sofije.

republikaturkiye