Provjerite znate li ovih 10 činjenica o sabah namazu

Visits: 1723 Today: 2
  1. Sabah namaz je, uz jaciju, najteži namaz za munafike – El-Buhari
  2. Sabah svjedoče posebni meleki, meleki dana i meleki noći, pa prenose Gospodaru, a On bolje zna, kako su zatekli ili ostavili Njegove robove. – El-Buhari
  3. Berićet počinje i najviše ga ima na sabahu, jer je Poslanik, alejhi sselam, molio da Allah blagoslovi rano sabahsko ustajanje njegovom Ummetu – Et-Tirmizi, sahih
  4. Dva rekata sabahskog sunneta su vrijedniji od svega što sunce obasjava – Muslim
  5. Ko klanja (farz) prije izlaska sunca i prije zalaska neće ući u Vatru, – Ibn Madže, sahih.
  6. Poslanik, alejhi sselam, je nekad klanjao sunnet sabahski u kući, a nekad u džamiji.
  7. Klanjao je sunnet sabaha kratko (brzo uz upotpunjenje svih namaskih radnji), Omer, r.a., govori o toj brzini: “Pitao sam se da li je stigao proučiti i Fatihu!”
  8. Učio je sure El-Kafirun i El-Ihlas na sabahskom sunnetu, a na farzu je učio različite i duže sure.
  9. Iza sabahskog sunneta bi Poslanik, alejhi sselam, čekajući ikamet, podlaktio se i ležao u kući, ako ga uhvati san da mu glava klone sa podignute podlaktice. Isprobaj ovo i oživi ovaj sunnet radi velike nagrade.
  10. Iza farza bi nekad odlazio u kuću i zikrio, a nekad je ostajao u džamiji ne pomijerajući se s mjesta, klanjajući iza toga, kad sunce izađe, duha namaz, a nagrada je kao da se obavio hadž i umra u potpunosti.

Autor: Ismet ef. Purdić
Obrada: Akos.ba