Proučite: Dova za djecu

Visits: 3020 Today: 2

Ja Rabbi, molim Te da moji evladi budu onakvi kakvim ćeš Ti biti zadovoljan, da ih se ne zastidimo nikada, i da se njima ponosimo na Oba Svjeta. Da budu od onih uvijek prvih koji će u društvu Resulullaha u Dženet – ul Firdevsu uživati. Hafizi i čuvari Kur’ana biti, a on njihova vodilja kroz život.
Podari im slast u vjeri, ustrajnost i uputu, i srce koje voli da samo Tebi pokorno bude.
Ne dozvoli da svoju kičmu savijaju i pred kim do pred Tobom Svevišnji Gospodaru, i da se samo Tebe boje u javnosti i tajnosti, i od Tebe zaštitu traže🤲

Samo Allahu sedždu činim