Pročitajte: Razlozi zbog kojih vjernici ne trebaju strahovati od smrti i boravka u kaburu

Visits: 3740 Today: 2

Razlozi zbog kojih vjernici ne trebaju strahovati od smrti i boravka u kaburu
Iskreni musliman i muslimanka nemaju razloga da strahuju od smrti i boravka u kaburu, jer postoje jasni dokazi u Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će oni uživati u svome kaburu sve dok ne nastupi Sudnji dan i dok, Allahovom voljom i milošću, ne pređu u fazu blaženstva i užitka koji nikad ne prestaje i ne prekida se, a to je užitak u Džennetu.
U nastavku ćemo navesti samo nekoliko stvari koje se spominju u vjerodostojnim hadisima i odnose se na uživanje vjernika u kaburu, a koje će vjernicima odagnati strah od boravka u kaburu:
– Vjerniku će u kaburu biti pripremljena džennetska postelja
– Bit će ogrnut u džennetsku odjeću
– Njemu će se u kaburu otvoriti vrata Dženneta i on će osjetiti džennetski miris
– Njegov kabur će se proširiti
– Njegov kabur će biti osvijetljen
– On će u kaburu biti obradovan Allahovim zadovoljstvom i Džennetom, stoga će poželjeti da što prije nastupi Sudnji dan
– On će u svom kaburu zaspati snom mladoženje kojeg neće probuditi niko osim njemu najdraže osobe, sve dok ne nastupi Dan proživljenja.
Milostivi Allahu, usmrti nas u islamu i imanu, sačuvaj nas kaburske kazne, učini naše kaburove džennetskim bašćama i mjestom užitka, i uvedi nas Svojom milošću i dobrotom u vječni užitak u Džennetu. Amin!
Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

saff.ba