Pročitajte kakva je kaburska kazna za osobe koje ne budu čuvali tijelo i odijelo od mokraće

Visits: 2124 Today: 2

KABURSKA KAZNA ZA ONE KOJI SE NE BUDU PAZILI I ČUVALI TIJELO I ODJEĆU OD MOKRAĆE
Prije samog obavljanja nužde bilo velike ili male treba se skloniti od očiju ljudi, jer se prenosi da je Vjerovjesnik, sallahu alejhi ve sellem: “Kada bi htio obaviti veliku nuždu, otišao daleko da ga niko ne vidi.”Ukoliko ne postoji nužnik, treba izabrati odgovarajuće mjesto i ne obavaljati ni veliku ni malu nuždu u hladu, gdje obično ljudi sjede i na mjestu kuda se prolazi, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se dva prokletstva”, rekoše ashabi: “Šta su dva prokletstva, Allahov Poslaniče?” Kaže: “Koji obavlja nuždu na mjestu kuda ljudi prolaze i u hladu gdje sjede.” U značenju obavljanja nužde na putu i u hladu su obale rijeka i voćke koje rađaju, a o tome jasno govore hadisi od kojih je onaj u kojem Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pazite da za obavljanje velike nužde za nužnik ne uzimate tri mjesta: prilaze vodi, put kojim ljudi prolaze i hlad.”Musliman ne treba da nosi sa sobom u nužnik ništa na čemu je napisano ime Uzvišenog Allaha, kao što je Mushaf i tome slično. Iz ovog se izuzimaju uređaji kao što su mobiteli itsl. na kojima je instaliran Kur’an, jer je njegov sadržaj sakriven i nevidljiv dok je mobitel ugašen.Pri ulasku u wc, mustehab je, zakoračiti lijevom nogom i proučiti:

(بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)

BISMILLAHI, ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI!

(U ime Allaha, Allahu moj utječem ti se od muških i ženskih džinna).Pri obavljanju velike ili male nužde treba izbjegavati okretanje prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, jer je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prilikom obavljanju nužde, ne okrećite se prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, okrenite se prema istoku ili zapadu.” Ovo je propis za obavljanje nužde na otvorenom prostoru, dok u zatvorenim prostorijama treba nastojati da se ne okreće prednjom i zadnjom stranom prema Kibli, a ako uradi nije grijeh.Čak i kada se obavlja mala nužda sunnet je da se čučne ili sjedne, jer na taj način mokraća lakše izlazi i ne ostaje u mokraćnom kanalu.Veoma je bitno čuvati se od mokraće, jer ona spada u teške nečistoće koje moraju biti uklonjene da bi se moglo klanjati.Pokuđeno je da se za vrijeme obavljanja nužde priča, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu u rivajetu od Ibn Omera radijallahu anhuma, da je neki čovjek prolazio i poselamio Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, kada je on obavljao malu nuždu, pa mu nije uzvratio selam.Nakon obavljanja velike ili male nužde potrebno je se oprati. Naime primjetno je da veliki broj ljudi ne peru svoj polni organ nakon obavljanja male mužde, a čak se može primjetiti da ima i onih koji čak ni ruke ne operu nakon obavljanja nužde.Prilikom potiranja ili pranja (poslije obavljene nužde) ne treba se desnom rukom potirati ili prati, niti da se njome dodiruje polni organ, jer je Allahov Posalnik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas mokri, neka ne dodiruje svoj polni organ desnom rukom, i neka ne diše (puše) u posudu.”U slučaju da čovjek nema vode može se nečim potrati ali ne treba se potirati kostima i balegom, jer se prenosi od Selmana, radijallahu anhu, da je rekao: “Zabranio nam je Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem da se za vrijeme obavljanja velike ili male nužde okrećemo prema Kibli, da se potiremo desnom rukom, da se potiremo sa manje od tri kamenčića i da se potiremo balegom (od mazgi, magaraca i sl.) i kostima.”Bolje je oprati se vodom (nakon obavljene nužde), ukoliko je moguće, jer se od Aiše, radijallahu anha, prenosi da je rekla: “Recite svojim muževima neka se (poslije obavljene nužde) operu vodom, jer ja se stidim (tj. stidi se da im ovo kaže), uistinu, to je radio Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem.”Nakon obavljene nužde iz nužnika treba izaći desnom nogom i proučiti: (غفرانك) GUFRANEKE!Ima mnogo hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na kaznu koja je predviđena za one koji se ne budu čuvali mokraće.Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Posalnik ,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Većina patnje u kaburu biće zbog nečuvanja od mokraće.” (Ahmed, Ibn Madže i Hakim)Ebu Umame, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se mokraće jer je to prvo zašto će čovjek biti pitan u kaburu.” (Taberani)Šekij ibn Mati’ Asbehi, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Četvorica će dodatno uznemiravati stanovnike Džehennama, trčeći između Hamima i Džehima i govoreći: teško nama, propali smo. Džehennemlije će se međusobno raspitivati: – Ko su ova četvorica, dodatno su nas uznemirili a i tako nam je teško. To su: čovjek koji je u užarenom kovčegu, čovjek koji za sobom vuče svoja crijeva, čovjek iz čijih usta curi krv i gnjoj i čovjek koji sam jede svoje meso. Upitaće za onoga koji je u užarenom kovčegu, pa će im se reći da je to čovjek koji je umro a ostao je dužan ljudiam, pa te dugove nema ko da vrati i izmiri. Zatim će se reći za onoga koji vuče svoja crijeva da nije vodio računa gdje mu pada mokraća i nije to prao. Za onoga iz čijih usta curi krv i gnjoj će se reći da je koristio svaku ružnu i bezobraznu riječ i nju je sa zadovoljstvo koristio. I za onoga koji jede sam svoje meso će se reći da je ogovarao ljude.” (Ibn Ebi Dunja, Taberani i Ebu Nuajm, Pogledaj El-Kebair str. 141 i Ez-Zevadžir 1/208).Molim Allaha da nas učini od onih koji se često kaju i često čiste i koji vode računa o čistoći tijela, odijela, kao i mjesta u kojem žive. Amin.
Bilal ef. Hodžić

Rijaset.ba