PROČITAJTE: AKO IMAŠ GRIJEHA KOLIKO I MORE PJENE, UČI OVAJ ZIKR I BRIŠI SA NJIM GRIJEHE

Visits: 774 Today: 1

Allahov Poslanik,Salallahu alejhi we sellem je zikrio na prste desne ruke – SubhanAllahi ve bihamdih (100 puta).

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

SUBHAN-ALLAHI WE BI HAMDIHI – Slavljen neka je Allah, njemu pripada sva zahvala.

Napomena: Allahov Poslanik, Salallahu alejhi we sellem je zikrio na prste desne ruke – Hadis bilježi: Ebu Davud, Munziri, Askalani, Imam Nevevi kao Hasen (dobar), a Šejh Albani ocijenio ga kao (Sahih).

svjetlo-dunjaluka