Priča o frizerki faraonove kćerke

Visits: 749 Today: 2

Među primjerima o strpljivosti na pokornosti Allahu i na Njegovom putu jeste priča o ženi koja je češljala Faraonovu kćerku. Jednom prilikom, dok je češljala Faraonovu kćerku, ispao joj je češalj. Pa je ova frizerka podigla češalj i rekla: „Bismillah“ (u ime Allaha). Ona je skrivala svoju vjeru, pa je ovim riječima odala tu svoju tajnu, našta joj Faraonova kćerka reče: „Moj otac je bog!“Frizerkin odgovor je bio suprotan ovoj njenoj tvrdnji: „Moj, tvoj i tvog oca gospodar i bog je Allah!“ Faraonova kćerka začuđeno upita: „Zar imaš drugog boga pored mog oca?!“ Frizerka ponovi: „Moj, tvoj i tvog oca gospodar i bog je Allah!“
„Obavijestit ću o tome oca“ – zaprijeti joj Faraonova kćerka.
I stvarno obavijesti Faraona. Faraon je pozva i upita: „Imaš li drugog boga osim mene?“
„Tvoj i moj gospodar je Allah“ – odgovori frizerka.
Tada Faraon upita svoju svitu: „Ima li djece?“
Rekoše mu: „Ima četvero djece, od njih je jedno dojenče.“
Reče im: „Dovedite ih, i donesite bakreni kazan i zapalite vatru, neka se bakar zacrveni.“

Možeš li zamisliti šta se dalje dogodilo? Stavi sebe na mjesto ove frizerke.

Dovedoše Faraonu najstarijeg njenog sina, pa joj se obrati Faraon: „Imaš li drugog boga osim mene?!“
Frizerka odgovori: „Moj i tvoj gospodar je Allah!“ Tada uzeše njenog sina i baciše ga u vatru pred njenim očima. Dijete je vrištalo sve dok ne posta ugljen, te nestade u vatri. Tako isto postupiše i sa drugim i trećim djetetom, a njen odgovor bi isti kao i prije: „Moj i tvoj gospodar je Allah“, pa ih zadesi ono što je snašlo njihovog brata, i to sve pred njenim očima. Došao je red na najmlađe dijete. Tada nježno majčino srce nije moglo više izdržati, htjede se pokolebati, ali dojenče progovori: „Strpi se majko, ti si na Istini!“ Pa, tako, i dojenče i majka zajedno bijahu u vatru bačeni.Dragi čitaoče, obriši svoje suze, jer je Allahov Poslanik, dok je pričao o Israu i Mi’radžu, rekao: “Dok sam bio na Mi’radžu, osjetio sam takav lijep miris, kojeg nisam do tada pomirisao. Rekoh: ’Džibrile, od čega je ovaj miris?’ Džibril reče: ’To je miris žene koja je češljala Faraonovu kćerku i njeno četvoro djece.’“ (Ibn Madža i imam Ahmed)

n-um