Preselio na Ahiret dan nakon što je dao zemlju za džamiju

Visits: 2978 Today: 5

Jedan čovjek je prodavao zemlju čija je vrijednost dosegla iznos od 400 hiljada rijala a on je tražio više.
Došli su mu neki ljudi s nijjetom da na njegovoj zemlji naprave džamiju pa im je on zemlju poklonio.
Sutradan u petak, preselio je na Ahiret.

Fahret Kadrić

svjetlo-islama