Pozivamo Međunarodnu zajednicu da hitno interveniše i zaštiti palestinski narod

Visits: 10536 Today: 1

Ministarstvo vanjskih poslova Države Palestine: Pozivamo međunarodnu zajednicu da hitno interveniše i zaštiti palestinski narod od krivičnih djela prema međunarodnom pravu!
Država Palestina upozorava na eskalaciju izraelskih zločina koji su usmjereni na palestinski narod, uključujuči kolektivnu kaznu civila i nezakonitu opsadu grada Dženina.
U poslednja 24 časa izraelske okupacione snage su ubile 6 palestinskih civila tokom invazije na više palestinskih gradova i mjesta, nakon čega je broj ubijenih Palestinaca od početka ove godine porastao na 42, uključujući žene i djecu.
Pozivamo međunarodnu zajednicu da hitno interveniše i zaštiti palestinski narod od ovih krivičnih djela prema međunarodnom pravu. Ovi izraelski zločini imaju korijen u setlerskoj-kolonijalnoj okupaciji koja je zasnovana na rasnoj dominaciji i diskriminaciji. Ona su zasnovana na lišavanju palestinskog naroda najosnovnijih ljudskih prava.
Država Palestina drži Izrael, okupatorsku silu, potpuno odgovornim za posljedice svojih zločina i kršenja. Ovakvo stanje sistemskog nasilja je direktna posljedica namjernog neuspjeha međunarodne zajednice da sprovede međunarodno pravo i da Izrael pozove na odgovornost za svoje zločine.
Neosporno je da će isključivost i dvostruki standardi izazvati haos i destrukciju za sve. Međunarodna zajednica više ne može sebi priuštiti da toleriše ili opravdava izraelske zločine i kršenja međunarodnog prava.
Savjet bezbjednosti UN-a ima obavezu da poštuje Povelju, sprovodi rezolucije i zahtjeva posljedice za Izrael i njegove zločine.
Tužilac Međunarodnog krivičnog suda takođe mora ubrzati nezavisnu istragu izraelskih zločina koji su u toku, njegovih zvaničnika, okupacionih snaga i setlera.
Odgovornost za zločine u Palestini nije i ne može biti fakultativna. Ona je kamen temeljac pravde.

Facebook: https://www.facebook.com/PALESTINAuCRNOJGORI/