Postani vakif za izgradnju Bošnjačkog kulturnog centra u Salzburgu

Visits: 195 Today: 2

Postani vakif za izgradnju Bošnjačkog kulturnog centra u Salzburgu
Allah dž.š. u svojoj Knjizi kaze:
„Primjer onih koji troše svoj imetak na Allahovom putu je kao primjer jednog zrna iz kojeg nikne sedam klasova a u svakom klasu ima stotinu zrna, Allah povećava kome hoće, Allah je neizmjerno dobar i zna sve. One koji troše imetke svoje na Allahovom putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u Gospodara njihova, – ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati .“ (El-Bekare, 261-262.)
Draga braćo i sestre,
pozivamo Vas, da podržite izdradnju našeg Bošnjačkog kulturnog centra u Salzburgu, koji će biti centar za sviju nas i za sve nas.
Ovim putem vam se obraćamo sa nadom da ćete podržati izgradnju ovog centar koga bošnjačka zajednica u Salzburgu i okolini godinama željno priželjkuje i očekuje.
Vakif je ispit zrelosti našeg vjerovanja i iskrenosti uvjerenja da sve što imamo, uključujući i naš život i postojanje, pripada samo Bogu Svemogućem. Sa vakufom pouzdano znamo da će naša dobra djela nadživjeti i nas i naže prolazne živote.
Našom donacijom i podrskom ostavljamo našoj djeci i budučim generacijama u amanet nešto od neopisivo velikog značaja za našu cijelu zajednicu.
Vaše uplate možete izvrsiti na sledeci način:
Kulturverein der Bosniaken in Salzburg
IBAN:AT24 3500 0000 2702 5923
BIC:RVSAAT2S
Raiffeisnverband Salzburg
Paypal:
kdb_salzburg@gmx.at
Napomena(sve uplate izvršene na račun su dobrovoljne i ne može se vršiti povrat novca!)

Nema snage niti moći osim kod Allaha Dž.š