Podučite svoje dijete Kur’anu

Visits: 1044 Today: 1

Podučite svoje dijete Kur’anu

Kada bi sva blaga ovog svijeta potrošio/la na svoju djecu, na Sudnjem danu će od tebe bježati!

Ali, ako ih naučiš Kur’an, oni će te na Sudnjem tražiti sve dok te ne nađu, da na tvoju glavu stave krunu vrjedniju od čitavog dunjaluka I svega što se na njemu nalazi!

Rekao je Poslanik, a.s.: „Roditeljima onog ko uči Kur’an i po njemu postupa na Sudnjem danu bit će stavljena kruna, svijetlija od sunca i bit će odjeveni u odjeću kakve nema na dunjaluku. Oni će upitati: ‘Zašto nam je ovo odjeveno?’ Odgovorit će im se: ‘Zbog vašeg djeteta koje uči Kur’an.“