Počinila sam blud sa momkom druge vjere. Da li me je to izvelo iz vjere?

Visits: 1663 Today: 1

PITANJE: Poštovana braćo i sestre, obraćam vam se u nadi da ćete mi odgovoriti na moje pitanje.

Vjernica sam od malih nogu. Bila sam udata u prvom braku ali sam se razvela.

Duže vrijeme sam bila sama pa sam upoznala jednog kršćanina sa kojim sam živjela bludnim životom. On mi je dosta pomogao dok smo bili zajedno i bio mi je obečao da će primiti islam , ali od toga nije bilo ništa. Ja sam u međuvremenu obavila hadž , ali sam i dalje ostala u kontaktu sa tim čovjekom.

Nakon toga sam upoznala jednog brata muslimana i udala sam se. Međutim ja i dalje osjećam ljubav prema onom krščaninu i većina mojih prijatelja su krščani. Da li je grijeh koji sam sa njim počinila

veliki ili mali i da li me može izvesti iz vjere islama? U nadi da ćete mi odgovoriti bit ću vam zahvalna , i neka vas Allah nagradi za vaša djela.

ODGOVOR: Draga sestro! Pomenuta stvar koju ste vi počinili je od velikih grijeha po koncenzusu islamskih učenjaka,ili pak da kažemo,od največih grijeha koje je zabranio naš Uzvišeni Stvoritelj. Od dokaza koji upučuju na veličinu vašeg grijeha jesu riječi Uzvišenog Allaha kada kaže «I ne približavajte se bludu-zinaluku,to je uistinu razvrat i ružan put!»(El Isra 32)Zatim riječi Allahovog Poslanika savs, gdje opisuje način kažnjavanja na Ahiretu onih koji su činili zinaluk,kada kaže «…zatim smo nastavili dok nismo došli do građevine koja je poput lonca,vrh joj je uzak,dno široko,a ispod nje razbuktala vatra.U građevini se nalaze ljudi i žene,goli,svaki put kada se vatra upali oni dođu do vrha i samo što ne izađu,a zatim se vatra ugasi»Allahov Poslanik je upitao «A ko su oni?»,a odgovor je bio «Oni koji čine zinaluk»(Buhari 1386,7047)

Draga sestro,na ovaj način če se na ahiretu kažnjavati oni koji su činili ovaj grijeh na dunjaluku.Od stvari koji upučuju na večinu tvog grijeha jeste i to što si nastavila sa tim činom i nakon što te Allah počastio sa hađđom.Veliki broj uleme je spomenuo da je od znakova neprimljenog hađđa,da čovjek nastavi sa činjenjem geijeha koje je čini prije hadža. Također treba da znate, da kada bi živili u Islamskoj državi,nad vama bi bila izvršena kazna bićovanja,radi onoga što ste učinili.

Vezano za to, da li te pomenuti grijeh može izvesti iz vjere, kažemo da je stav Ehli Sunneta vel Džemata: da počinioc velikog grijeha nije nevjernik osim ako taj «veliki grijeh smatra dozvoljenim».Tako ukoliko ti, pomenute velike grijehe, smatraš dozvoljenim onda te to izvodi iz vjere i sa tim postaješ otpadnica od ove uzvišene vjere-Islama.Ali ako si svjesna da je to «veliki grijeh»,ali i pored toga ga činiš, onda si ti «velika griješnica» i obaveza ti je da se pokaješ Uzvišenom Allahu đš. Ali i pored toga treba da znaš da ishod ustrajavanja na takvim grijesima može biti i samo nevjerstvo,kao što je spomenuo veliki broj učenjaka.

Uzvišeni Allah đš te počastio i pored tvog ustrajavanja u grijehu,pa si se udala za brata muslimana.Ni sama nisi svjesna te prevelike Allahove milosti prema tebi.Vezano za tvoju ljubav koju osječaš prema tom krščaninu,ona je također veliki grijeh i obaveza ti je da se pokaješ i od toga grijeha.Što se tiče tvog društva pa neka te za to posavjetuje najbolje Allahovo stvorenje,naš Poslanik Muhammed savs kada kaže «Ne prijateljuj osim sa pravim muminom(vjernikom), i neka tvoju hranu jede samo bogobojazan»(Tirmizi 2395,hadis je hasen kao što kaže šejh Albani,Sahihul Đami 7341)

Iz svega što smo spomenuli možeš zaključiti da si sada obevezna učini pokajanje-tevbu od svih pomenutih grijeha.Prije svega tu dolazi, blud sa tim krščaninom,zatim i sama ljubav prema njemu,kao i tvoje društvo koje si spomenula.Da bi tvoje pokajanje bilo promljeno kod Allaha dž.š, onda treba da znaš da moraš da učiniš sledeće stvari;

Prvo, da se odmah okaniš pomenutih grijeha, a to je u ovom slučaju tvoje društvo kao i osječaji koji se nalaze u tvom srcu prema tom krščaninu.Istina je da se osječaju teže otklanjaju,ali ukoliko se otklone uzroci koji vode ka tim osječajima otklonoče se i sami osječaji.Tako je na tebi sada da se sječaš Allahovih blagodati prema tebi i kako ti je nakon svih tvojih grijeha podari tog lijepog brata muslimana.Zar češ Allahu uzvratiti na tim blagodatima tako što češ sada svoje srce vezati za nekoga ko ne vjeruje u Tvog Gospodara i ko Njemu ne pada na seđdu,i ako umre na onome na čemu je sada,biti če zauvijek stanovnik Džehannema.Allahu đš češ uzvratiti na toj blagodati tako što češ svoje srce ispuniti ljubavlju prema Allahu,Poslaniku savs , a zatim prema svom mužu,kojeg moraš doživiti kao jednu od največih Allahovih blagodati prema tebi.

Drugo,da se iskreno kaješ u svom srcu za sve ovo što si učinila.Znak ispravnosti ovog kajanja jeste da čovjek u svojoj duži osjeti tegobu radi ovih pomenutih stvari.Ova stvar jeste i srž samog pokajanje,jer ukoliko ovaj uslov nebude ispravan, ni drugi neče biti ispravni.

Treće, da čvrsto odlučiš da se nijednom od spomenutih grijeha nečeš povratiti.

Ukoliko se ove tri stvari nađu prilokom tvog pokajanja onda se možeš nadati da ćeš Allaha dž,š. sresti, a da ti je oprostio pomenute grijehe.Draga sestro,ja na kraju molim Allaha Uzvišenog da ti pomognem,kao što bih i tražio od svakoga ko pročita ovaj odgovor da zamoli Allaha da primi tvoje pokajanje i da ti pomgne u tvom daljnjem životu,Amin!

studiodin.blogger.ba