Plakao je jedan čovjek na dženazi svoje majke, pa su ga upitali: ,, Zašto plačeš?”

Visits: 8421 Today: 1

Plakao je jedan čovjek na dženazi svoje majke, pa su ga upitali: ,, Zašto plačeš?”
Odgovorio je; ,,Kako da ne plačem kad su mi se upravo zatvorila jedna džennetska vrata.”
Neka ti ovo bude podsjetnik, znaj da su ti ova vrata dženneta uvijek otvorena i da možeš najbrže ući na njih, ako iskoristiš to što imaš pored sebe. Ne zaboravi da ti je to blagodat, ali i veliko iskušenje, dobri insanu. Ljudi danas uživaju mnogobrojne blagodati koje im je podario Allah dž.š. Međutim, mnogi od njih se neprimjerno ponašaju prema tim blagodatima, umanjujući njihovu vrijednost i značaj, ne zahvaljujući Onome ko je toga dostojan i zaslužan. Ne koristi oštar govor sa MAJKOM, sjeti se da te upravo ona naučila govoriti.
Požuri čovječe, požuri, razmisli o ovim Božijim riječima, zar možeš na ovo ostat ravnodušan: “Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro, majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa.” (El-Ahkaf,15.)

Senedin Buric