Pet stvari koje su date Muhammedu, alejhi selam, a nisu date prijašnjim poslanicima

Visits: 7633 Today: 2

Rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem:

“Dato mi je pet stvari koje nisu date niti jednom poslaniku prije mene:

1 potpomognut sam strahom (kojeg neprijateljima Allah ulijeva u srce) na udaljenosti od mjesec dana hoda;

2 učinjena mi je zemlja mjestom za klanjanje (mesdžidom) i čistom, pa gdje god čovjeka od moga ummeta zatekne namaz – neka ga obavi;

3 dozvoljen mi je ratni plijen, a nije bio dozvoljen nikome prije mene;

4 dat mi je (veliki) šefa’at (zauzimanje na Sudnjem danu);

5 i prije mene su poslanici bili slani samo svojim narodima, a ja sam poslan cijelome čovječanstvu.”

Menhedž

(Hadis bilježe Buharija i Muslim u svojim “Sahihima” i Nesai u “Sunenu”)