Pet riječi sa kojima molite za svako dobro obadva svijeta

Visits: 3179 Today: 1

Pet riječi neka vam je stalno bude na jeziku, nemojte ih propustiti. Pitate se zašto? Rekao je Poslanik Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a hadis se nalazi u Muslimovom Sahihu, znači ovaj hadis je vjerodostojan: “Onaj ko bude izgovorio ovih pet riječi molio bi Allaha za svako dobro ovoga svijeta i Ahireta” – potvdjeno je da ih je Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem učio izmedju dvije sedžde na namazu.

Kada se podignete s prve sedžde recite “Allahumagfir li, verhmani, ve afini, vehdini, verzukni” (Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, podari mi zdravlje i opskrbu). Pet riječi, učite ih i zapamtite.

n-um