Ovo se zove pravo bratstvo i prijateljstvo

Visits: 327 Today: 2

Pokucao čovjek svome prijatelju na vrata. Kada ga je domaćin primio, reče da je zapao u veliki dug te ga moli da mu pomogne. Domaćin bez razmišljanja nađe pare i dade ih svome prijatelju. Kad je čovjek otišao kući, domaćin uđe supruzi u sobu uplakan. Iznenađena supruga ga upita zašto se nije nekako opravdao i rekao da ni sam nema, ako mu je bilo žao para koje je dao? Brišući suze domaćin joj reče: ”Ne plačem zbog para koje sam mu dao, nego plačem zbog toga što sam bio neodgovoran i što nisam ranije provjerio njegovo stanje, već je on sam bio prinuđen da mi dođe na vrata i on mene traži pomoć.”Prenosi se da je imami Ebu Hanife posudio jednom čovjeku 4 000 dirhema na određeno vrijeme. Kasnije je Ebu Hanife primjetio da dotični čovjek svaki put kad vidi da mu u susret ide Imam, skrene u drugu ulicu. To je bilo čudno Ebu Hanifi pa odluči jedne prilike da presretne tog čovjeka, te ga upita: ‘’Prijatelju moj. Tako ti Allaha šta sam ti nažao učinio pa me evo već nekoliko dana izbjegavaš i skrećeš u drugu ulicu?’’ Čovjek obori glavu i sav postiđen reče: ‘’O Ebu Hanife, ti si meni posudio 4 000 dirhema do određenog roka. Taj rok je prošao a ja nemam da ti vratim. Pa te se zbog toga stidim i jedino iz tog razloga i zaobilazim.’’ Imam, koji je već bio i zaboravio da je tom čovjeku posudio pomenuti novac, reče: ‘’Allah ti se smilovao! Zar da novac bude razlogom našeg izbjegavanja i našeg nedruženja. Vallahi taj novac neće biti razlogom da prekidamo naše prijateljstvo. Opraštam ti taj dug i halalim u ime Allaha!’’

Kako plemenit gest imama Ebu Hanife. Kako plemenito razumijevanje jednog hadisa u kome Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže:‘’Onoga koji odgodi vraćanje duga onome koji ga nije u stanju vratiti, ili mu dug oprosti, Allah će na Sudnjem danu skloniti u hlad Svoga prijestolja kada drugog hlada, izuzev Njegovog, neće biti!” (Tirmizi)Još je Resulullah, a.s., rekao: ”Neki čovjek je pozajmljivao ljudima, a svome službeniku je govorio: Kada dođeš siromahu, ne traži od njega (oprosti mu dug) ne bi li i nama Allah oprostio, pa je došao Allahu i On mu je oprostio!” (Buhari, Muslim)

Za Akos. ba priredio: Admir Iković