Ovo je sedam dozvoljenih načina kako povećati imetak – nafaku

Visits: 343 Today: 1

Halal i provjereno dozvoljeni načini povećanja imetka – vjerodostojni hadisi

 1. Moli Gospodara za oprost
  Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: „Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; on će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.“ Kur’an, Nuh, 10-12.
 2. Održavaj rodbinske veze
  Enes, radijallahu ‘anhu, prenosi: „Ko god želi da mu se poveća opskrba i da dugo živi, neka održava rodbinske veze.“ (Buhari, Muslim)
 3. Bavi se halal poslom
  Allah, subhanehu ve te’ala, kaže u Kur’anu: „Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.“ Kur’an, El-Bekare, 276.
 4. Pozajmi imetak Allahu
  Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: „Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati?“ (Kur’an, Bekare, 245.)
  Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ko god ispuni neku potrebu svoga brata, Allah će upotpuniti njegove potrebe“.
 5. Udjeljuj sadaku
  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: “Udjeljujte sinovi Ademovi, ja ću vam iz Obilja Svoga dati.” (Buhari i Muslim)
  Također, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Bogatstvo se zbog sadake ne smanjuje“. (Tirmizi)
 6. Budi bogobojazan
  Allah, subhanehu ve te’ala, u Kur’anu kaže: „A ko se Allaha boji, On će mu izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada“. (Kur’an, Et-Talak, 1-2.)
 7. Dovi Allahu
  Sjeti se da često doviš dove poput: „Gospodaru, daj nam dobro na dunjaluku i na Ahiretu i zaštiti nas od Vatre džehennemske“.

Prevela: Amina Mujela-Botić Preuzeto sa: minber.ba
Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!