Ovo je najstrašnija slika koja postoji 😥

Visits: 1121 Today: 2

Ovo je najstrašnija slika koja postoji 😥
Postoji veći broj hadisa koji govore o tome da će Kur’an biti uzdignut pred Sudnji dan. Među njima je i hadis od Abdullaha ibn Mes’uda: “Nešto će doći i uzdignuti Kur’an jedne noći tako da nijedan ajet neće ostati, niti u Mushafu, niti u srcu jedne osobe, sve će biti uzdignuto.” (Darimi, hasen isned, 3209)
Učite Kur’an prije no bude uzdignut!

N-UM.com