Ovako je uzimao abdest Božiji Poslanik….

Visits: 709 Today: 3

„Kada musliman propisno uzme abdest a zatim kako treba obavi namaz, izlazi iz namaza čist kao dijete iz majčine utrobe.“ (1:550)

Porijeklo hadisa

Prenosi ovaj hadis Seid b. Mensur od Osman b. Affana, radijallahu anhu.

Biografija prenosioca

Prenosilac ovoga hadisa je poznati sahabija, hazreti Osman, zet Muhammeda, alejhisselam, zbog čega je dobio epitet, „Zunnurejn“, za njim su bile udate dvije Alejhisselamove kćerke, ali ne u isto vrijeme. Puno ime ovog vrlog Pejgamberovog druga je Osman b. Affan b. Ebu el- As b. Umejja b. Abduššems el- Kurejši Ebu Abdullah, Emirul-muminin. Svrstava se u ashabe prvog reda, bavio se hadisom a kada je izabran za halifu pokrenuo je akciju prikupljanja kur’anskih listova koji su se nalazili kod većeg broja ashaba. Bio je jedan od pisara Objave, jedan je od onih kojima je obećan Džennetn (Ašerei-Mubeššere). Bio je i član užeg savjetodavnog tijela (Vijeće šura). Kada su muslimani došli u Medinu, bio je jedan od bogatijih pa je kupio bunar od jednog jevreja te je vodu davao besplatno, dok je jevrej vodu prodavao, pa je taj postupak Osmana ocijenjen kao vrlo human i lijep gest. Mnogi su Islam prihvatili zbog toga. Ubijen je 35.godine po Hidžri. („Tehzibu et- Tehzib“, 7:140)

Povod nastanka

Osman b. Affan, radijallahu anhu, jednom se abdestio pred ljudima i rekao: „Ovako je uzimao abdest Božiji Poslanik“, pa kada je završio sa abdestom nasmijao se i rekao prednji hadis.

Komentar

Namaz je direktan kontakt čovjeka sa njegovim Gospodarom. A posebno kada je čovjek na sedždi, onda je on najbliži Allahu, dželle šanuhu. Poslanik je često govorio svome mujezinu Bilalu: „Uči ezan, Bilale, obraduj nas namazom“, a po drugoj verziji: „Odmori nas namazom“. Za namaz je potreban abdest, a to je priprema koja iziskuje i psihičku i fizičku pripremljenost. Kada se čovjek pripremi za namaz te punim poštovanjem i skrušenošću obavi namaz, Allah Uzvišeni prašta mu mnoge grijehe. Naravno, treba napomenuti da se dobrim djelima pa i namazom ne mogu praštati svi grijesi, a tvrdnju koja se iznosi u navedenom hadisu: „Izlazi iz namaza čist kao dijete iz majčine utrobe“, treba shvatiti u smislu sveukupne islamske tendencije, a ne bukvalno. Jer, znamo da ima takve vrste grijeha koji se neće nikome oprostiti kao što je širk. Zatim ima grijeha koje Allah neće praštati već ih ljudi između sebe trebaju riješiti i tako dalje. O vrijednosti abdesta bilo je riječi i ranije, ali s obzirom da ga ovaj hadis apostrofira navest ćemo sljedeće Alejhisselamove riječi:

„Dok musliman abdesti, spadaju grijesi ušiju (što su ružne stvari slušale), očiju (što su zabranjene stvari gledale), ruku i nogu (što su učinili), pa kada sjedne oprošten je od grijeha.“ (Muslim i Ahmed).

„Abdest je oružje vjernika. Ko može što duže biti pod abdestom neka to čini.“ (Buhari)

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amina Brajlović