Ono što je islam dozvolio ženi, zabranio je neki adet (običaj)

Visits: 527 Today: 2

Ono što je islam dozvolio ženi, zabrani neki adet (običaj). Zabrani joj društvo, porodica, vakat u kojem je rođena. Pogrešno se stiče utisak i ubjeđenje da ti adeti proizilaze iz islama, a nigdje veze.
Islam ne brani ženi školovanje. Ikre’ (uči, čitaj) je prva objava i nije ograničena na muškarce. Ali još uvijek vrijedi ono “što će ženi škola i obrazovanje, njeno je da rađa i bude supruga”.
Kada je riječ o poslu ni tu islam ne zabranjuje ženi da radi. Osim što nema zabrane islam je i štiti, jer sav imetak i zarada žene pripada njoj i nije dužna trošiti ni na koga, pa ni na muža i porodicu. Hoće li je njena dobra volja.
Ali neki zatucani govore “šta se digla raditi, ona je za kuće.”
Islam ne zabranjuje ženi da izlazi iz kuće. Ali kako bi je zadržali u kući izmisliše masu adeta od 40 dana po porodu, pa dotle da neki tvrde da ni u danima hajza ne smije izlaziti niti ikoga plaho gledati, jer je ko biva nečista. Žena u islamu je kraljica kuće, a adet joj nametnu da je dužna služiti od muža do onog najmanjeg člana muževe porodice.
Ženu stoljećima ne tlači i ne ponižava islam, nego oni koji samo misle da znaju propise, a propis i adet nije isto.
Ali, upravo zbog ovoga ženi nisu dali da se obrazuje. Lakše je upravljati ženom koja je zatvorena, nepismena i koja samo šuti. I sve to skrivajući se iza islama.
A islama vidjelo nije.
🌸Fahreta Bašić-S.🌸