OGLASILO SE I MINISTARSTVO NA DOPIS DA SE U ŠKOLI NE MOŽE KLANJATI NITI IĆI U DŽAMIJU

Visits: 1101 Today: 2

Nevjerovatna odluka donesena je u sarajevskoj osnovnoj školi, a navode su potvrdili iz Vijeća roditelja navedene škole. Kao što se može vidjeti u dopisu pod imenom “Dostava zaključka sa sjednice Vijeća roditelja” donesena su dva skandalozna zaključka piše Crna-Hronika.
Dana 03.10.2022. godine održana je prva sjednika Vijeća roditelja u školskoj 2022/2023 godini. Jedna od tačaka dnevnog reda je bila vezana za obavljanje vjerskih dužnosti u prostorijima škole u drugoj smjeni. Nakon iznesenih činjenica od strane direktorice škole Sonite Pirić, rasprava i mišljenje prisutnih članova Vijrća roditelja (13 prisitnih, 11 glasalo ZA incijativu kojom se ne podržava klanjanje u prostorijama škole, a 2 suzdržana) donesen je sljedeći zaključak.

U prostorijama škole se ne mogu prakticirati vjerske dužnosti vezane za obavljanje namaza, prvenstveno zbog higijenskih razloga, i zatim i zbog nedostatka slobodnog prostora koji bi se mogao upotrebiti kao prikladno mjesto za tu namjenu.

– Obzirom da je škola odgovorna za djecu tokom trajanje nastave, ista ne može dopustiti napuštanje prostorija škole radi prakticiranja vjerskih dužnosti i posjećivamja vjerskih objekata. Dokument je potpisan od predsjednika Vijeća roditelja “JU Deveta osnovna škola Ilidža” Anela Klino i direktorica navedene škole prof. Sunita Pirić.
Oglasilo se i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Zbog interesovanja javnosti i niza upita u vezi akta br. 04-885/22 od 03.10.2022.godine Javne ustanove „Deveta osnovna škola“ Ilidža, potpisan od strane direktorice Sonite Pirić, a koji se odnosi na dostavljanje zaključka Vijeća roditelja navedne škole kojim se onemogućava „prakticiranje vjerske dužnosti vezane za obavljanje namaza, prvenstveno iz higijenskih razloga, a zatim i zbog nedostatka slobodnog prostora“, kao i onemogućavanje „napuštanja prostorija škole radi prakticiranja vjerskih dužnosti i posjećivanja vjerskih objekata“, dajemo sljedeće saopštenje:

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u proteklom periodu od mog imenovanja na dužnost ministrice pozitivno je odgovorilo na niz upita direktora o uspostavi molitvenog prostora u školi, sve u skladu sa pozitivnim pravnim propisima. Razumijemo da roditelji, članovi Vijeća roditelja, ne mogu poznavati sve propise u oblasti obrazovanja, ali upućujemo direktoricu škole kao odgovorno lice i rukovodioca, da se posebno upozna sa članom 25. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine KS 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) u kojem je jasno propisano da škola ne može poduzimati bilo kakve mjere kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih uvjerenja.
Iznenađeni smo isključivim stavom u kojem se istim aktom zabranjuju, i to na dva načina, prakticiranje dužnosti za koje učenici, odnosno njihovi roditelji smatraju da spadaju u red izražavanja sopstvenih vjerskih uvjerenja. Takav pedagoški stav nije u okviru savremenih pedagoških trendova, jer je poznato da zabrane u pedagogiji daju jako malo učinaka.
Razlog, koji je naveden u smislu da je to zbog higijenskih razloga ili nedostatka prostorih kapaciteta, u potpunosti je neprihvatljiv i rješiv je kroz adekvatno rukovođenje organizacijom rada škole, za koju je direktno nadležan i odgovoran direktor škole kao rukovodilac.
Organizacijski i tehnički izazovi, kako su navedeni u ovom aktu, ne mogu nikako biti razlozi uskraćivanja ili ograničavanja izražavanja vjerskih sloboda. Naprotiv i ova potreba, kao i druge potrebe učenika u školskim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, kao i vanškolskim aktivnostima sastavni su dio ukupnog pedagoškog rada i posvećenosti, kroz ispravno upravljanje ljudskim resursima prilikom vršenja pedagoškog i tehnničkog nadzora i upućivanja, kako za vrijeme trajanja časa,tako i za vrijeme korištenja odmora učenika.

Upućujemo direktoricu da obavi konsultacije sa rukovodiocima škola gdje postoje slične prakse i gdje učenici koriste molitveni prostor u dobroj praksi i vjeri, kako bi isto omogućila učenicima „Devete osnovne škole“ Ilidža.
Također, upućujemo roditelje koji smatraju da je njihovo pravo navedenim aktom povrijeđeno, da upute žalbu školskom odboru škole.

svjetlo-dunjaluka