OD SVIH MUSLIMANSKIH IMENA, ALLAHU SU NAJDRAŽA OVA DVA IMENA

Ebu Derda kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadjevajte lijepa imena.”(Ebu Davud, 5/236; Ibn Hibban, u Sahihu, 7/528; Musned, 5/194)Abdullah ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od svih vaših imena Allahu su najdraža Abdullah i Abdurrahman.”(Tirmizi, 5/132; Ebu Davud, 5/236; Ibn Madže, 2/1229)

Portal Svjetlo Dunjaluka