“Od ljepote islama je da čovjek ostavi ono što ga se ne tiče!”

Visits: 820 Today: 1

Kada je Ebreha krenuo na Meku sa namjerom da sruši časnu Kjabu djed Muhammeda, s.a.v.s., Abdulmuttalib je došao kod njega i zatražio da mu vrati deve koje je njegova vojska uzela. Ebreha se iznenadi i reče: “Došao sam da srušim Kjabu, a on traži svoje deve!” Abdulmuttabib na to smireno reče: “Kjaba ima svog Gospodara, Boga, a mene duži za moje deve.” Puno je negativnosti, nepravilnosti i neprincipijelnosti u našem društvu, srcem prezirati i jezikom osuditi, pa se onda usmjeriti prema onome što nam je povjereno i za šta smo kod Stvoritelja odgovorni. Time se živi hadis Božijeg Poslanika, s.a.v.s.: “Od ljepote islama je da čovjek ostavi ono što ga se tiče!” Uzvišenog Allaha molimo da mi svoje obaveze ispunjavamo, jer nas se to najviše tiče i određuje našu vječnost kod Njega!

senzor.ba