Očev savjet sinu nakon ženidbe

Visits: 708 Today: 1

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Mladić se oženio pa je njegov otac, nakon svadbe, otišao da ga posjeti.
Kad je ušao u njegovu kuću tražio je od sina da donese papir, olovku i gumicu.

Sin je upitao: ”Zašto to oče?”Otac: ”Ne pitaj zašto, već donesi to što sam ti rekao.”Mladić je otišao i donio papir i olovku, ali nije našao gumicu.Otac mu je rekao: ”Ako nemaš gumice u kući, onda idi i kupi je.”Mladiću nije preostalo ništa drugo nego da posluša oca. Kad se vratio kući sa gumicom i kad je sjeo pored oca, otac mu je rekao: ”Piši šta želiš.”Sin je napisao jednu rečenicu, a onda mu je otac rekao: ”Izbriši to što si napisao.”Sin je obrisao rečenicu koju je bio napisao.Otac mu je ponovo rekao: ”Piši!”Sin: ”Oče, tako ti Boga, reci mi šta želiš od mene?”Otac: ”Ne govori ništa, već piši.”Sin je napisao jednu rečenicu, a otac mu je rekao: ”Briši!”Sin je obrisao što je napisao, a onda mu je otac rekao: ”Piši!”Sin: ”Oče, molim te, reci mi šta ovo treba da znači?”Otac: ”Piši!”Sin je ponovo napisao jednu rečenicu, a otac mu je rekao: ”Briši!”Kad je sin obrisao rečenicu koju je napisao, otac mu je stavio ruku na rame i rekao: ”Sinko moj, brak zahtjeva mnogo brisanja. Ako ne budeš imao ”gumicu” kojom ćeš brisati neke momente i prizore koji ti se ne sviđaju kod tvoje žene, i ako tvoja žena ne bude imala ”gumicu” kojom će brisati ono što joj se ne sviđa kod tebe, znaj da će stranica vašeg braka biti za kratko vrijeme ispunjena crnom bojom.Nemojte jedno drugo hvatati na greškama i nemojte jedno drugom istraživati mahane, već se pravite nevješti kod određenih pogrešaka kao da ih niste ni primjetili i opraštajte jedno drugom, i razmišljajte o riječima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Najpotpunijeg vjerovanja je onaj musliman koji je najljepšeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” (Sahihul-džami’)

Nema ništa divnije od toga da muž i žena sjednu i kažu jedno drugom da su potpuno zaboravili na nesporazum i razilaženje do kojeg je u jednom momentu bilo došlo među njima, da su jedno drugom oprostili i da u srcu ne nose ništa osim ljubavi i saosjećanja jedno prema drugom. Tada će se njihova kuća ispuniti smirenošću i srećom.Prenosi se da je Osman ibn Zaid rekao Ahmedu ibn Hanbelu: ”Opraštanje ima deset dijelova, a devet dijelova je u zanemarivanju i zaboravljanju tuđe greške.” Ahmed ibn Hanbel mu je rekao: ”Opraštanje ima deset dijelova, svih deset dijelova sadržano je u zanemarivanju i zaboravljanju tuđe greške.”