O Allahu, molim Te da moja djeca nikad ne skrenu s Pravog puta

Visits: 4529 Today: 3

Da onaj koji želi klanjati kijamul-lejl osjeti da ga Allah zove na noćni namaz
Kad rob osjeti da ga njegov Gospodar, Kojem ničija pokornost nije potrebna, poziva da klanja noćni namaz, on će se odazvati. Uzvišeni Allah kaže: “O ti, umotani! Probdij noć, osim malog dijela – polovinu njezinu ili malo manje od nje ili malo više od nje, i izgovaraj Kur’an pažljivo.” (prijevod značenja sure Muzemmil,1-4.)U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnoga. Sva hvala i zahvala pripada Allahu, salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, i plemenite ashabe.
O Allahu, oprosti mi moje grijehe i Tebi priznajem svoje greške. Znam da je odgajanje djece težak zadatak, i zato se ponizno okrećem Tebi i tražim pomoć. Molim Te da mi podariš mudrosti i sabura.
O Allahu, djeca su emanet od Tebe, da ih čuvamo i odgajamo onako kako si Ti zadovoljan. Molim te da tu zadaću obavim na najbolji način.
Pomozi mi gdje mi je pomoć potrebna, popravi moje stanje, opskrbi me mudrošću i saburom, i očisti moj nijjet tako da sva moja djela budu samo u Tvoje Ime.
O Allahu, pomozi mi da budem dobar uzor svojoj djeci, da im budem uzor u vjeri i dunjaluku; učini da ja i moji potomci budemo dobri vjernici, da obavljamo namaz, učimo Kur’an, postimo, dajemo zekat, i pomažemo siromašne i bolesne.
O Allahu, Ti znaš šta je potrebno mojoj djeci. Pomozi nas da činimo dove za njih i zaštiti ih od svakog zla. O Allahu, sačuvaj njihova tijela, srca, umove i osjećaje od svakog zla i štete.
O Allahu, molim Te da zaštitiš moju djecu od nesreća, povreda, teških bolesti, i svakog drugog oblika štete.
O Allahu, molim Te da mojoj djeci podariš dobro društvo – vršnjake koji će im pomoći da Tebe vole, Tebe obožavaju i Tebi se pokoravaju.
O Allahu, podari mojoj djeci uputu i srca koja vole da Tebe spominju. Udalji ih od oholosti, ponosa, licemjerstva, pohlepe i škrtosti i činjenja grijeha.
O Allahu, podari mojoj djeci sposobnost da donose dobre odluke i neka ih uvijek privlače samo dobre i hajirli stvari.
O Allahu, molim Te da moja djeca nikad ne skrenu s Pravog puta, i da im podariš lijepu budućnost.
O Allahu, zaštiti moju djecu od zlih jezika i pogleda, od zla šejtana i džinna.
O Allahu, uputi moju djecu da obavljaju namaz i budu pokorni Tebi, da slijede praksu Poslanika, a.s., i da poštuju nas kao roditelje.
O Allahu, molim te da moja djeca vole, poštuju, cijene i lijepo se ophode prema drugim ljudima i među sobom.
O Allahu, molim te da s mojoj djecom proživim lijepe trenutke dok god živimo na ovom svijetu i da nas ponovo spojiš zajedno u vrtovima Dženneta. Amin.

Sabid Koso