Nora je krštena u katoličkoj crkvi, ali je Allah otvorio njeno srce za islam

Visits: 465 Today: 6

Rodjena je kao Nora Gogel, 3. aprila 1984 godine u Usteru. Njen otac je bio poznati švicarski psihoterapeut, njemačkog porijekla, a majka je bila švicarska socijalna radnica.
Nora je krštena u katoličkoj crkvi, ali je Allah otvorio njeno srce za islam, pa mu se vratila s potpunim uvjerenjem. Otuda je i put pozivanja Allahu započeo u europskom društvu i postao priča ljudi godinama.
Nora je nosila nikab i školovala se.
Vodila je Odjeljenje za ženska pitanja u Islamskoj konzultativnoj skupštini u Švicarskoj. Zatim je počela jačati svoje napore kao zagovornica islama i jedna od najupornijih braniteljica istog širom Evrope.
Nora je na jednom od TV intervjua rekla: “Imala sam predrasude prema muslimanima i mislila sam da su žene u islamu potlačene, ali sam kasnije otkrila da islam žene čini biserom.”
Takodje je rekla: „Zahvaljujući islamu, postala sam svjesna svoje vrijednosti kao žene, a ne kao robe. Prije nego što sam nosila nikab, mladići su me tretirali kao robu i samo ih je moje tijelo privlačilo (bila je izrazito lijepa), ali nakon što sam počela nositi nikab, počeli su me tretirati kao ženu.”
Posljednjih godina je izazvala senzaciju pojavljivanjem u nikabu na televiziji i javnim događajima u zemlji i inostranstvu, pa je zbog istog bila izložena brojnim uznemiravanjima, a ponekad i uvredama.
Nora je nakon borbe s rakom dojke preminula, 23. marta 2020 godine, u 36 godini života.
Molim Allaha subhanehu ve te’ala da primi njen trud u zalaganju za islam i njegove vrijednosti i da je nagradi dženetu firdeusom. 💚
Dr. Muhammad Salah
Preuzeto