Nikad ne zapostavljaj klanjati sunnete

Visits: 966 Today: 2

Nekada insan zbog umora ili zbog nemara samo obavi farz namaz, recimo klanja tri rekata akšamskog farza i time se zadovolji, pa ne klanja dva rekata akšamskog sunneta, iako ima vremena za to. Tako možda ponekad radi i sa sunnetima drugih namaza, a ne valja tako jer doći će vrijeme kada bi čovjek dao sve ono što je na dunjaluku da mu se pruži prilika da obavi dva rekata dobrovoljnog namaza, ali neće biti u mogućnosti za tim. Naime, od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik prošao pored kabura koji je bio tek zakopn, pa je kazao: „Dva veoma kratka rekijata, koja vi prezirete i pocijenjujete, kada bi ovaj mogao dodati u svoja djela, njemu bi bilo draže nego ostatak dunjaluka.“ (Ibn Mubarek, u ‘Zuhdu’ 1 / 10 str. broj: 31; šejh Albani ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim. Pogledaj: Es-Sahiha, 3 / 377, broj hadisa: 1388)Također ako imamo na umu ovo što dalje slijedi u tekstu, onda nikako ne bi trebali zapostavljati klanjati pritvrđene sunnete: Aiša radijallahu ‘anha prenosi da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Dva rekata sabahskog sunneta su bolja od dunjaluka i svega što je na njemu.“ (Hadis bilježi imam Muslim) Sabahske sunnete Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, nije ispuštao ni kad bi bio na putu.Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko redovno klanja dvanaest rekata sunnetā: četiri prije podnevskog farza i dva poslije, dva poslije akšamskog farza, dva poslije jacijskog farza i dva prije sabahskog farza, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Tirmizi)

Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je Rebia’ ibn Ka’b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim).Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, je rekao: “Allah, dž.š., kaže: ”…Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama (sunnetina) sve dok ga ne zavolim…”

Zbog svega ovog, iskoristimo priliku dok je još uvijek imamo, pa da ne budemo od onih koji će ležati u svojim kaburovima i žaliti sa propuštenim namazima, ali tada više nema povratka.

n-um