Nije sve u bradi i pantalonama…

Visits: 820 Today: 4

Prije dvije nedjelje bio sam u jednom hotelu u Rijadu. Tu je bio jedan čovjek koji je čuvao hotel, bio je u pantalonama, obrijane brade, začešljan, ako bi me neko pitao da ga pohvalim na osnovu njegovog vanjskog izgleda, ne bih to učinio. Jednog jutra sam zakasnio na sabah u mesdžidu u hotelu, a kada sam došao, vidio sam da su već neki iz hotela došli u mesdžidu. Većina njih nisu bili Saudijci, pa su ovog momka isturili da im imami jer je on bio Saudijac. Tako mi Allaha, potpuno ispravno je učio Kur’an i žestoko plakao. Da nisam vido ovo svojim očima, ne bih to povjerovao. Možda je postojalo nešto što ga je spriječilo da i svoju vanjštinu uskladi, ali je, u suštini, njegova unutrina i dalje ostala zdrava i ispravna. Mnogo je ljudi, s druge strane, koji vode računa da usklade svoj vanjski izgled, dok u potpunosti zapostavljaju svoju nutrinu i srce.

Iz knjige koja je u pripremi: Život srca – Sejh Salih el Megamisi… FB: Poruka Mira

Pročitajte još: Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!

„Svaka vjera ima svoj moral, a moral islama počiva na stidu.“ (Bilježi: Ibn Madždže)Stid je jedna od temeljnih odrednica na kojoj počiva jedno društvo. Stid je taj koji u velikoj mjeri utječe na ponašanje pojedinaca i društva u cjelini. Početak propasti svakog pojedinca i društva je s gubitkom stida. Stid je aktivno svojstvo koje čovjeka izdiže iznad svih nemoralnih postupaka. Stoga, u čijem srcu se ugnijezdio stid, nezamislivo je da taj učini grijeh u formi mita, prevare, javne laži, bluda, krađe i drugih, vjerom zabranjenih stvari.U arapskom jeziku, etimološko značenje riječi stid, isto je što i život (hajat). Tako kada kažemo za nekoga da je stidan, to znači da je njegovo srce ispunjeno životom i da je, kao takvo, otporno i imuno na činjenje razvrata i velikih grijeha. Pogledamo li vezu između života, srca i stida, vidjet ćemo da je srce ispunjeno životom u onolikoj mjeri u kolikoj mjeri je ispunjeno stidom. Ako iz srca iščezne stid, ono je mrtvo, a smrću srca, širom se otvaraju vrata za sve poroke i nevaljalštine. Neko je kazao: „Najpotpuniji ljudski život je onaj koji je najispunjeniji stidom.“

Hfz. Dr. Halil Mehtić Akos.bA