Nevjerovatni san sultana Mehmeda Fatiha noć prije osvajanja Bosne koji je postao java

Visits: 2266 Today: 1

U jednom od hadisa Muhammed a. s. je rekao: Zaista ce Konstantinopolj (Carigrad-Istanbul) biti osvojen. Divan li je taj osvajač, divna li je njegova vojska.

Osam stoljeća poslije, potvrdit će se istinitost riječi Muhammeda a. s.

Naime, u ranu zoru 29. maja 1453 godine topovi sultana Mehmeda El-Fatiha najavili su kraj tadašnje prijestolnice Istočnog Rimskog Carstva i Vaseljenske patrijaršije i etabliranje budućeg Istanbula (Islam bul- cvijet islama). Nevjerovatan vojnički poduhvat sultan Mehmed ostvario je u njegovoj dvadesetoj godini.

Deset godina poslije, El-Fatih (Osvajač) proširit će Osmansko Carstvo i na Bosnu i tako u srce Balkana donijeti islam… Postoje sigurne pripovijesti da je noć prije ulaska u Bosnu sultan Mehmed El-Fatih usnio san u kojem je vidio vatru i oko nje trojicu časnih ashaba, kasnijih halifa: Ebu Bekra, Osmana i Aliju. Kad se probudio, pitao je šejha Akšemsudina da mu rastumači značenje ovog sna.

Evo šta mu je šejh odgovorio:

– MashAllah, sinko moj. Divan ti je san,a sada da te obavijestim o značenju njegovom.

– Što se tiče zemlje koju si vidio, to je zemlja u koju se tvoja vojska upravo sprema ući. To je zemlja Bosna.

– Što se tiče vatre koju si vidio, vatra predstavlja Allahovu vjeru – islam. I to je znak da će u toj zemlji islam, inshAllah, zadržati do Sudnjeg dana.

– Što se tice Ebu Bekra kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve od Sudnjega dana biti Iskrenih prema Allahu dž. š. kao sto je bio Ebu Bekr r. a., koji bogatstvo neće štediti za dobrobit islama.

– Što se tiče Osmana kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve do Sudnjega dana biti finih ljudi, dosta učenjaka lijepog morala. Toliko finih i stidljivih da će ih se čak i meleci stidjeti, kao sto su se stidjeli Osmana r. a.

– Što se tiče Alije kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve do Sudnjega dana biti ljudi koji će biti veliki heroji i junaci kao sto je bio hazreti Alija r. a. To znači da će ta zemlja Carevini dati dosta ratnika koji će kročiti stopama časne porodice Muhammeda a. s.

– A pored vatre nisi vidio hazreti Omera je li?

– Nisam cjenjeni šejhu.

– E pa znaj da će u toj zemlji biti malo pravde i da bi je imali, stanovnici te zemlje, moraće se uvijek sami boriti za nju!