Nemoj nikada više vraćati siromahe sa naših vrata

Visits: 893 Today: 1

Priredio: Abdusameda Nasuf Bušatlić

Komentirajući zbirku hadisa Sahihul-Buhari, šejh Salih ibn Usejmin, Allah mu se smilovao i nagradio ga najvišim džennetskim deredžama, ispričao je sljedeću poučnu priču:

”Pričao mi je musliman koji je kod mene pouzdan i povjerljiv, da je zabranio svojoj ženi da otvara vrata i udjeljuje sadaku bilo kojem prosjaku i siromahu koji dođe pred njegova vrata. Jednog dana na njegova vrata pokucao je siromah i tražio da mu se nešto udijeli. Govorio je da nema ni odjeće da ga zaštiti od hladnoće. Supruga tog muslimana se sažalila na prosjaka i dala mu je košulju i tri hurme. U tom trenutku njezin muž nije bio u kući, već je bio u džamiji. Poslije namaza nije dolazio kući već je ostao u džamiji i čekajući drugi namaz zaspao je i usnio čudan san. Naime, sanjao je kao da je nastupio Sudnji dan, vidio je skupinu ljudi koja je ličila na ogromni talas, a vrućina je bila nesnosna. Onda je odjednom ugledao košulju kako se spušta da pokrije njegovu glavu i zaštiti ga od vrućine. Na košulji su bile tri rupe, pa su se spustile tri datule i zatvorile te rupe. Zatim se prestrašen probudio iz sna.

Kad je došao kući ispričao je ženi svoj san i ona je odmah shvatila šta je uzrok tom snu, pa je ispričala mužu svoj susret sa siromahom i kako mu je dala košulju i tri hurme.

Tada joj je muž rekao: ‘Nemoj nikada više vraćati siromahe sa naših vrata.”’

Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake na Sudnjem danu sve dok se ne presudi ljudima.” (Ahmed)