Neki sunneti prilikom polaska na spavanje. Pokušajte bar nešto praktikovati od ovoga:

Visits: 1977 Today: 1

Pokušajte bar nešto praktikovati od ovoga:

– Proučiti zadnja dva ajeta sure El-Bekare;
– proučiti Ajetul-Kursijju;
– 33x SubhanAllah, 33x El-Hamdu lillah i 34x Allahu ekber
– Proučiti sure Ihlas, Felek i Nas (3x);
– leći na desnu stranu;
– čistiti posteljinu rukom (mahnuti krajem ogrtača po postelji);
– proučiti suru El-Kafirun;
– proučiti suru El-Mulk;
– Biti čist (uzeti abdest);
– staviti desnu ruku pod desni obraz;
– Proučiti dovu باسمِكَ اللهم أموت أحيا “Bismikellahumme emutu ve ahja” U Tvoje ime, moj Gospodaru, umirem i živim;
– Staviti desnu ruku pod obraz i proučiti اللهم قنيعذابك يوم تبعث عبادك “Allahumme kinni azabeke jevme tebasu ibadek”. (tri puta) “Gospodaru moj sačuvaj me Tvoje kazne na dan kad budeš proživljavao svoje robove.”

Halil M.

n-um Foto: ilustracija