Ne vjeruj onome ko zaboravlja na dobročinstvo svoje majke

Visits: 495 Today: 1

Priredio ZA saff.ba: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šejh Ali el-Tantavi, rekao je: ”Kad vidite čovjeka da je zaboravio na dobročinstvo svoje majke, ili da se loše odnosi prema njoj, makar sa riječju ”uh”, ne vjerujte mu i nikada se na njega ne oslanjajte. Jer, ma koliko mu dobročinstva učinili, to nije ni dijelić dobročinstva koje je njegova majka učinila prema njemu. Ako je zaboravio dobro koje mu je majka učinila i ako ga negira, zar se nadate da će se sjećati vašeg dobročinstva i da će to znati cijeniti i čuvati.”

Da su muslimani u svim generacija slijedili Kur’an, ne bi njihov prosperitet zavisio od drugih

Muhamed Rešid Rida, rekao je: ”Da su muslimani ustrajali u proučavanju i promišljanju Kur’ana i u slijeđenju kur’anskih uputa u svim generacijama, ne bi se izopačio njihov ahlak i ponašanje, ne bi prestala njihova vlast i dominacija, ne bi postali siromašni i ne bi njihov prosperitet zavisio od drugih.”

Djela se cijene po završecima

Ko provodi svoje vrijeme u dunjalučkim zabranama i grijesima, dunjaluk mu neće dati ništa osim dijelića zemlje u koju će biti ukopan. A ko provodi svoje vrijeme u dobrim djelima i ibadetu Allahu, dž.š., Allah će mu na Ahiretu podariti Džennet koji je prostran koliko nebesa i Zemlja.