NE BUDI ŠEJTANOV POŠTAR!

Visits: 319 Today: 3

NE BUDI ŠEJTANOV POŠTAR!
Jednom učenjaku je rečeno: “Taj i taj čovjek govori o tebi ružne stvari.” A on mu na to odgovori: “Zar šejtan nije imao nekog drugog poštara sem tebe!?”
Pripovjeda se da je Sulejman b. Abdulmelik jednom prilikom sjedio u društvu sa Ez-Zuhrijem kada mu je došao jedan čovjek koga je Sulejman upitao: “Čuo sam da si me klevetao i za mene rekao to i to“ – pa je čovjek odgovorio: “Niti sam to učinio, niti rekao“ – na što je Sulejman dodao: “Onaj koji mi je to rekao je pouzdan čovjek.“ – pa se Ez-Zuhri uključio i rekao: “Onaj koji prenosi tuđe riječi ne može biti pouzdan!“ Na to je Sulejman rekao: “Istinu si rekao.“ Zatim je čovjeku rekao da može mirno ići.

Preuzeto Predaje Daija