NASTAVLJA SE IZGRADNJA DŽAMIJA: POGLEDAJTE U KOJEM GRADU SE PRAVI NAJVEĆA DŽAMIJA NA BALKANU

Visits: 1265 Today: 2

NASTAVLJA SE IZGRADNJA DŽAMIJA: POGLEDAJTE U KOJEM GRADU SE PRAVI NAJVEĆA DŽAMIJA NA BALKANU

Džamija Namazgah koju u Tirani, glavnom gradu Albanije, grade Turska fondacija Diyanet (TDV) u saradnji sa Upravom za vjerske poslove Republike Turske, po završetku radova bit će najveća džamija na Balkanu.

Ataše za vjerska pitanja u ambasadi Republike Turske u Tirani Yasin Sengul kazao je kako su završeni grubi građevinski radovi i kao i gradnja četiri minareta sa šerefama.

Sengul je dodao kako su, između ostalog, u toku radovi na izolaciji, te da je u velikoj mjeri završeno oblaganje džamije kamenom i olovom.

Istaknuo je da su radovi u punom jeku kako bi gradnja džamije bila gotova do kraja naredne godine koja će po završetku biti najveća na Balkanu.

Ataše Sengul je rekao kako će džamija moći istovremeno primiti oko 5.000 vjernika, odnosno 10.000 uključujući vanjski prostor.

Prema njegovim riječima 90-ih godina prošlog stoljeća pojavila se inicijativa za gradnju džamije, koja je počela tek 2015.

Dodao je kako će ona biti “poklon Turske albanskoj braći“, a procjenjuje se da će troškovi gradnje doseći i 30 miliona eura, te da su dio sredstava omogućili i stanovnici Turske.

Džamijski kompleks će se sastojati i od radnih soba, biblioteke, kulturnog centra, parkinga, izložbenog salona, kafeterije i konferencijske sale. Pored džamije će biti izgrađen i muzej.

U Tirani je 1950-ih godina bilo 40 džamija, a danas ih je 18 prenosi Faktor.

O tome koliko su Allahovom Poslaniku, alejhisselam, bile važne džamije govori činjenica da je on, odmah po dolasku u Medinu, gdje je mogao slobodno prakticirati vjeru, započeo gradnju džamije. Štaviše, u sirama se navodi da je Poslanik, alejhisselam, još i prije ulaska u Medinu, u mjestu Kuba, gdje je proveo četiri dana sagradio džamiju.

Posebno su dojmljivi hadisi Allahovog Poslanika, alejhisselam, u kojima on govori o džamijama. U tim hadisima se izražava važnost izgradnje džamija, njihovog održavanja i obavljanja zajedničkog namaza u njima. Navest ćeme neke od njih:

* “Ko sagradi džamiju radi Allaha (postizanja Njegovog zadovoljstva), Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.” (Prenose El-Buhari, Muslim, Et-Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed)

U drugoj verziji ovog hadisa Allahov Poslanik, alejhisselam, je rekao: “Ko sagradi džamiju, u kojoj će se spominjati Allahovo ime, Allah će njemu sagraditi sličnu u Džennetu.” (Prenose En-Nesai, Ibn Madže i Ahmed)

Interesantno je da se u nekim verzijama ovog hadisa pojašnjava da se nagrada dobija i za džamiju koja nije velikih razmjera, pa se kaže: “Ko sagradi, u ime Allaha, džamiju, pa makar bila koliko gnijezdo ptice, pa čak i manja, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu” (Ibn Madže), ili: “Ko sagradi, uime Allaha, džamiju, pa makar bila koliko mjesto gdje ptica polaže svoja jaja, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.” (Ahmed)

Navedeni hadisi su, prema ocjeni hadiskih stručnjaka, vjerodostojni (sahih). Ove hadise, naravno, ne treba shvaćati u bukvalnom smislu, jer Allahov Poslanik, alejhisselam, je, na ovaj način, nastojao podstaći svoje sljedbenike da grade i izgrađuju džamije, Allahove kuće, koje su svjetionici islama i pokazatelji da u mjestima gdje se one grade ima muslimana. Veličina džamije nije bitna koliko je bitna namjera (nijet). U svim hadisima koji govore o vrijednosti (iz)gradnje džamija navodi se: “Ko sagradi džamiju u ime Allaha”, ili: “radi postizanja Allahovog zadovoljstva”, čime se naglašava važnost nijeta i iskrenog pristupa u gradnji džamija. Džamije se, dakle, isključivo podižu i grade radi Allaha i afirmacije Njegovog časne vjere dini-islama.

ljepota-islama