Namaska dova (koja se može učiti poslije svih dnevnih namaza)

Visits: 426 Today: 3

“Namaska dova (koja se može učiti poslije svih dnevnih namaza)”

Eūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm El-hamdu lillāhi Rabbi-l-ālemin, Ve-s-salātu ve-s-selāmu alā Sejjidinā Muhammedin vealā ālihi ve sahbihi edžme’īn. Allāhumme Rabbenā tekabbel minnā hāzihi-s-salāte kemā tekabbelte min ibādike-s-sālihīn. Allahumme habbib ilejne-l-imāne ve-l-islāme ve-l-ihsān, ve kerrih ilejne-l-kufre ve-l fusūka ve-l-isjān. Allāhumme Rabbenā ātinā fi-d-dunjā haseneten ve fi-l-āhireti haseneten, ve kinā azābe-n-nār. Rabbi-dž’alnī mukīme-s-salāti ve min zurrijjetī, Rabenā ve tekabbel du’ā’. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve li-l-mu'minīne ve-l-mu'mināti, jevme jekūmu-l-hisāb. Amīn, āmīn, āmīn! Bi rahmetike jā Erhame-r-rāhimīn. Ve selāmunale-l-murselīn, ve-l-hamdu lillāhi Rabbi-l-`ālemīn! (El-Fātiha)

Prijevod na bosanski jezik:

Molim Te, dragi Bože, sačuvaj me od prokletog šejtana. U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog. Hvala Bogu, Gospodaru svjetova. Neka je Njegova obilna milost i blagoslov na našeg odabranika, Muhammeda, a.s., njegov rod i drugove njegove. Milostivi Bože, primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika. Dragi Bože, omili nam iman i islam, a omrzni nevjerovanje i sva griješna djela. Uzvišeni Allahu, daj nam dobro na ovom i na budućem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru moj, pomozi meni, mojoj djeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Primi ovu dovu iz milosti Svoje prema nama, o Ti koji si Najmilostiviji! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu. Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim! Hvala Bogu, Gospodaru svjetova! (El-Fatiha)

(Iz knjige: TA’LIMUL-ISLAM, Izdavač: El-Kalem, Sarajevo, 2000. god.) hanefijskimezheb