Nadnaravna moć Kabe – Avioni i ptice ne mogu letjeti iznad nje!?

Visits: 912 Today: 2

Čuo sam jučer jednu pogrešnu informaciju vezanu za Kjabu. Naime, širi se “činjenica” da ptice i avioni ne mogu letjeti iznad Kjabe zbog neke nadnaravne mudžize koju je Uzvišeni Allah dao Kjabi, što ukazuje da je islam istina…Prvo, mi ne trebamo da tražimo istinitost islama u lubenici ili oblaku na kojem piše Allah i sl., mi imamo Kur’an i Sunnet i to je više nego dovoljno kao dokaz istinitosti ove vjere. Ove ostale stvari, poput lubenice ili jareta na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha, sve je to diskutabilno a dosta toga ima i lažnog.Drugo, što se tiče aviona, oni mogu da lete iznad Kjabe ali im nije dopušteno iz razloga što bi to bilo preveliko uznemiravanje hadžija i mu’temira, jer svaki dan u vremenu hadža na aerodrom u Džiddi sleti preko 800 aviona. Zamislite da samo 200 njih dnevno preleti iznad Kjabe. Zbog te buke saudijske vlasti su odlučile da je prostor iznad Mekke zabranjen za vazdušni saobraćaj. Ima iznimki, helikopterima sa posebnim namjenama je dozvoljeno u potrebi.Treće, što se tiče ptica, one slobodno lete iznad Kjabe koliko hoće. Na YouTube postoji mnogo snimaka njihovog leta.Tako da nije istina da avioni i ptice ne mogu da lete iznad Kjabe. Ovakve “činjenice” kad ih koristimo samo nam štete kada se dokažu da su neispravne.

Abdullah Mujić, prof.

Pročitajte još: Turbeta – mjesta biznisa i širka

Korist od para, koje se ubacuju radi ispunjenja želje od strane mrtvog ili da se on zalaže kod Allaha za tvoju želju, imaju samo oni u čijem je posjedu taj grob/mezar ili turbe. Tako da je to jedan vidi biznisa a ne utemeljena vjerska praksa; čak, štaviše, upućivanje dove umrlom (ili bilo kom drugom mimo Allahu) izvodi čovjeka iz islama i to je grijeh kojeg Allah ne oprašta. Ovo turbe ima godišnje zarade oko 12 hiljada konvertibilnih maraka, što je jedna dobra plata u Bosni i Hercegovini. Ima i onih na kojima se daleko više zarađuje. Tamo gdje narod slabije poznaje vjeru ili su praznovjerni ovakve devijacije sve više se šire i opstaju. Opstanak ove prakse brane samo neuki i oni koji imaju ličnu korist od toga.Kada je spomenuto da se ovaj mezar izmjesti iz džamije, osoba zadužena za njega je rekla: “Nije problem ako ćeš ti osigurati godišnji priliv novca koji je donosilo turbe.” Eto, 12 hiljada godišnje i riješen problem.Da bi se dobila dozvola za turbe potrebno je:
– da je mezar star makar 100 godina,
– da se ne zna o kome se radi,
– da je priča o umrlom mistificirana,
– proglasiti umrlog svetim čovjekom/evlijom.
Zagarantovana zarada; eto naivnih i neukih a sa njima i pare.

Subhanallah, niko ne može znati na dunjaluku svoj niti tuđi status kod Allaha dok mu to poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ne potvrdi; pošto je on, sallallahu alejhi ve sellem, preselio, nakon njegove smrti niko ne može garantovati ni za koga. Zar pored Allaha nekome drugom dove upućivati?!

Abdullah Mujić, prof., n-um