NA KOLIKO MRTVIH OSOBA SE MOŽE PODIJELITI NAGRADA HATME?

Visits: 811 Today: 1

PITANJE: Selam alejkum.
Za koliko se mrtvih osoba mogu podijeliti sevabi od proučenog cijelog Kurana tj. hatme, neko kaže max. 7 ljudi?
ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
————
Imami četiri mezheba imaju podijeljeno mišljenje oko poklanjanja sevapa učenja Kur’ana mrtvima da li im uopće nagrada učenja stiže umrlima.
Imami Ebu Hanife i Ahmed su na stavu da mrtvima stiže nagrada učenja Kur’ana i da im koristi, dok su imam Malik i Šafija na suprotnom stavu, tj. da umrlima to ne koristi i da im ne stiže nagrada učenja Kur’ana. Ono što se sigurno zna je to da ni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ni ashabi nisu učili Kur’an da bi poklanjali sevape umrlima. A učenjaci koji smatraju da je dozvoljeno i propisano to dokazuju kijasom (analogijom) na dovu, sadaku, hadž i post za koje je potvrđeno da nagrada spomenutih ibadeta kada se obave za umrle stiže umrlima.
————-
A na koliko osoba se može nagrada učenja zanijetiti i podijeliti, po stavu učenjaka po kojima nagrada stiže umrlima, u tome nema ograničenja. Nagrada učenja se može pokloniti umrlima čitavog ummeta. S tim, što je veći broj osoba manja im je nagrada.
————-
Ve billahi tevfik.

Zijad Ljakić