Na kojem mjestu u Kur’anu se naređuje ženi da se pokrije

Visits: 295 Today: 2

PITANJE: Esselamu alejkum ve berekatuhu ve rahmetullahi
Gdje se u časnom Kuranu ženi naređuje da se pokrije ?

ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam!
Ako pitanje glasi : “Da li se u Kur’anu naređuje pokrivanje žene?”, onda odgovor glasi:Da u Kur’anu se naređuje pokrivanje žene. U suri El-Ahzab u 59-tom ajetu. Pokrivanje žene muslimanke se, također, zaključuje iz 31-vog ajeta sure En-Nur i 33-trećeg ajeta sure El-Ahzab. Nema razilaženja među islamskim učenjacima kroz stoljeća islama da je obaveza pokrivanja žene potvrđena Kur’anom, kao obavljanje namaza. Ako neko kaže: “Kur’an nije podrobno precizirao način samog pokrivanja, već ga općenito naređuje, pa šta da činimo?” Odgovor glasi: Kur’an, također, nije podrobno pojasnio način obavljanja namaza, hadždža, davanje zekata itd. Zato je obligatna dužnost svih muslimana da se vrate na Poslanikovu, s.a.v.s., praksu da bi znali ove pojedinosti i detalje, a Allah najbolje zna.

Mr. Safet Kuduzović Portal Svjetlo Dunjaluka