Muslimani, evo vam 27 podataka o svijetu džinna koje, možda, niste znali

Visits: 865 Today: 1

Muslimani, evo vam 27 podataka o svijetu džinna koje, možda, niste znali

1. Džinni su hakika/stvarna pojava, i nisu hurafa/izmišljotina.
2. Džinni su stvoreni radi ‘ibadeta/robovanja Allahu dž.š..
3. Džinni su stvoreni od vatre.
4. Džinni su nazvani ovim imenom zbog toga što je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje.
5. Džinna ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću ogromnom brzinom.
6. Svaki čovjek ima po jednog džinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog života.
7. Džinni umiru.
8. Džinni jedu i piju, samo što se džinn nevjernik hrani od onoga nad čim nije spomenuto Allahovo ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede lijevom rukom.
9. Džinni se mogu pretvarati u razne oblike – pretvaraju se u ljude, u paščad, u stoku itd..
10. Riječ džinn se odnosi na sve vrste džinna, dok se riječ šejtan odnosi samo na džinne-nevjernike.
11. Najveća fitna koju voli izazvati i proizvesti šejtan jeste razdvojiti između dvoje, a pogotovo između muža i žene.
12. Džinni su obveznici/mukellefun isto kao i ljudi, i ima ih džinna-muslimana i džinna-nevjernika.
13. Muhammed s.a.w.s., je i Allahov poslanik njima.
14. Džinnima se tkđ. bilježe djela, pa će za dobra djela biti nagrađeni, dok će za loša djela biti kažnjeni.
15. Ko se pokaje od džinna uživaće u Allahovu dž.š., magfiretu i oprostu.
16. Džinni će biti proživljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi.
17. Džinni-nevjernici će biti kažnjeni džehennemom.
18. Džinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku.
19. Džinni-vjernici će ući u džennet – po jačem mišljenju.
20. Džinna ima muških i ženskih.
21. Džinni se međusobno žene i plode.
22. Džinni su obično aktivni noću.
23. Šejtani ne mogu otvoriti vrata, niti mogu otkriti nešto ako je nad svim tim spomenuto Allahovo ime.
24. Džinni imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto.
25. Džinni imaju moć brzog kretanja.
26. Šejtan se smije – osobi koja zijeva.
27. Šejtan plače – onda kada čovjek učini sedžde-i-tilavet.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikhan-um

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!