Moje me dijete ne obilazi, ništa mu uradila nisam, ima li se šta proučiti da mi dolazi

Visits: 3025 Today: 1

Od najtežih momenata mi je kada majka u poznim godinama dođe i kaže;
Moje me dijete ne obilazi, ništa mu uradila nisam, ima li se šta proučiti da mi dolazi😔💔.
Zaista su to trenutci koje srce paraju, plač majke koja ga je u utrobi nosila i podigla da bude jak i samostalan.
Nije riječ o sihru, već je dosta puta je riječ o osjećaju samostalnosti kod insana, neovisnosti o roditeljima.
Međutim, doći ćeš brate i sestro u pozne godine, teško ti se kada ti bude milost djece potrebna, kada te ostave i kada tvoja prsa nastani tuga, bol i usamljenost.
[Sura El-Aḥkāf: 15]
Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: “Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.”
U hadisu koji je zabilježio imam Taberani, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu. Prvi grijeh jest nasilje, a drugi grijeh jest neposlušnost roditeljima.” Onaj koji čini ova dva grijeha, neka očekuje kaznu još na ovom svijetu, a kako će mu biti na ahiretu, to samo Allah zna.

Amar Gadzun