Moje iskustvo sa obavljanjem namaza na poslu u Bosni i Njemačkoj

Visits: 504 Today: 1

Moje iskustvo sa obavljanjem namaza na poslu u Bosni i Njemačkoj.
U Bosni u firmi je došla zabrana obavljanja namaza, krio sam se po firmi i klanjao po kartonima, na džumu si mogao izaći i trpiti posljedice i naravno duže raditi. Direktor naravno musliman, bar po imenu.
U Njemačkoj obavljanje svih namaza bez problema, kada sam pitao i objasnio za džumu dobio sam odgovor da me u potpunosti podržava i da nema potreba da radim duže petkom, čak i da dio posla prebacim na kolegu koji je duže u firmi. Direktor Grk, vjerovatno pravoslavac.
”Allah će pomoći pravednog vladara (državu), pa makar bio nevjernik.U pravednoj državi siguran je i vladar i podanici, a u nepravednoj je nesiguran i vladar i podanici.“ (šejhul Islam Ibn Tejjimije)
Emir Redžić n-um