Moj muž je bio moja odjeća, skrivao je moje mahane, a onda sam otkrila…

Visits: 584 Today: 1

Odmah nakon Amrovog i mog vjenčanja, svi na koje bismo naišli: porodica, prijatelji, daleki poznanici, počeli su nas zatrpavati pitanjem ‘Jesi li trudna?”

Jednom dok smo Amr i ja bili na vani, on je naišao na starog prijatelja koji je pitao da li sam trudna. Amr je izbacio svoj stomak, potapšao se po njemu i rekao: “Zapravo mi smo odlučili da ću ja nositi naše prvo dijete”. Njegov prijatelj se nervozno nasmijao i više nikada nije postavio to pitanje.

To je postao Amrov uobičajeni odgovor.

Kada se sjetim tog dana, i svakog drugog dana sa Amrom, uvijek se sjetim šta je Allah, s.v.t., rekao o supružnicima:

…one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. (El-Bekara, 187)

Iz ljubavi i poštovanja prema meni, Amr je odlučio da skrene pitanja za koja je znao da će mi smetati. Štitio me je kao što nas odjeća štiti. Skrivao je moje mahane. Štitio me je.

Onda je odjednom otišao i ta odjeća je nestala. Osjećala sam se izloženom i nezaštićenom, kao da je cijeli svijet mogao gledati kroz mene. Moje srce i moje mahane su sada svima bili vidljivi.

Onda sam naišla na sljedeći ajet:

O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća takve, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. (El-A’raf, 26)

Allah, s.v.t., kaže da ‘odjeća’ takve (bogobojaznosti) je najbolja od sve odjeće. Zaštita, bliskost i pokrivanje supruga može vremenom oslabiti ili biti nasilno odvojena od nas, ali uvijek ćemo imati pristup najboljoj odjeći od svih: svijest o Allahu.

Nastojanje da se postigne Allahovo zadovoljstvo istovremeno se nadajući Njegovoj milosti, strahujući od Njegove kazne i ljubav prema Njemu su najbolje zaštite i utjehe koje se mogu postići.

On će sakriti sve naše mahane poput odjeće koja skriva mrlje naše kože. On će nas uljepšati poput lijepe odjeće koja poboljšava naš izgled. On će nas štititi poput odjeće koja nas štiti od vanjskih utjecaja.

Dugo vremena sam provela čeznući za svojom odjećom koja je prisilno strgnuta sa mene. Sada znam da postoji bolja odjeća od one koju sam izgubila. Moram je svjesno obući.

Napisala: Esma Hussejn

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

  • Esma Hussejn je magistrica socijalnog rada,

ponosna majka Rukaje.

Kada je njen suprug ubijen u Egiptu, augusta 2013. godine,

njihova kćerka je imala samo devet mjeseci