MNOGIMA JE KRENULO U ŽIVOTU, POVEĆALA SE NAFAKA KADA SU POČELI RADITI OVO

Visits: 1291 Today: 10

Halal dozvoljeno povećavanje imetka. Vjerodostojni hadisi koji govore na ovu temu

Halal i provjereno dozvoljeni načini povećanja imetka — vjerodostojni hadisi 1. Moli Gospodara za oprost Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: „Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; on će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.” Kur’an, Nuh, 10-12.

2. Održavaj rodbinske veze Enes, radijallahu `anhu, prenosi: „Ko god želi da mu se poveća opskt ba i da dugo živi, neka održava rodbinske veze.« (Buhari, Muslim)

3. Bavi se halal poslom Allah, subhanehu ve te’ala, kaže u Kur’anu: „Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.« Kur’an, El-Bekare, 276.

4. Pozajmi imetak Allahu Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: „Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati?« (Kur’an, Bekare, 245.) Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, je rekao: „Ko god ispuni neku potrebu svoga brata, Allah će upotpuniti njegove potrebe«.

5. Udjeljuj sadaku Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, rekao: «Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: «Udjeljujte sinovi Ademovi, ja ću vam iz Obilja Svoga dati.” (Buhari i Muslim) Također, Poslanik, sallallahu calejhi ve sellem, je rekao: „Bogatstvo se zbog sadake ne smanjujea. (Tirmizi)

6. Budi bogobojazan Allah, subhanehu ve te’ala, u Kur’anu kaže: „A ko se Allaha boji, On će mu izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada«. (Kur’an, Et-Talak, 1-2.)

7. Dovi Allahu

Sjeti se da često doviš dove poput: „Gospodaru, daj nam dobro na dunjaluku i na Ahiretu i zaštiti nas od Vatre džehennemske«.

Prevela: Amina Mujela-Botič

Preuzeto sa: minber.ba