MashaAllah! Znate li koliko je u Turskoj ima hafiza Kur’ana Časnog?

Predsjednik odjela za Zaštitu svete knjige Kuran i Kerima pri Direkciji za vjerska pitanja Turske Osman Šahin je kazao da je broj hafıza u Turskoj prevazišao 150 hiljada.

U opštini Derende u Malatiji priređena je ceremonija dodjela diploma za 18 dječaka i 10 djevojčica koji su sa uspjehom okončali proces učenja svete knjige Kuran i Kerima napamet.

Osman Šahin je u govoru na ceremoniji dodjele diploma za hifz kazao da od 1970 godina vode evidenciju hafıza u Turskoj i da je broj hafıza prevazišao cifru od 150 hiljada.

Šahin je istakao da broj hafıza ukoliko pogledamo na broj turskih građana nije dovoljan i dodao:

„I ako ovaj broj izgleda veliki, kada uporedimo sa prosjekom u drugim islamskim zemljama možemo reći da moramo povećati broj hafiza. Ali pored učenja Kuran i Kerima napamet, moramo istu osjetljivost pokazati i za sprovođenje kuranskih naredbi i uputa. Moramo živjeti ajete iz Kuran i Kerima, a ne samo ih učiti napamet. Kuran i Kerim treba da bude u centru našeg života i moramo ga sprovoditi u cijelosti“ prenosi trt.net.tr

Albayrak je saopćio da broj hafiza raste iz godine u godinu, istakavši da Predsjedništvo za vjerske poslove organizira programe za djecu za učenje Kur’ana napamet, kao i tromjesečne specijalizirane kurseve za učenje Kur’ana.

Predsjedništvo je od 2010. godine pokrenulo aktivnosti na osavremenjenju metoda učenja i podučavanja Kur’anu i vjerskim naukama.

U vrijeme osmanske uprave hafizi i karije su obnašali funkciju muhafiza i podučavali Kur’anu, a Predsjedništvo za vjerske poslove nastoji u sadašnjem vremenu oživjeti tu praksu.

IslamBosna.ba