Mali ulog velika dobit: Riječi koje donose hiljadu dobrih djela, a brišu hiljadu loših

Visits: 771 Today: 2

Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita: “A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?”Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori: SUBHANALLAH, bit će mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.” (Sahihu Muslim, Poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
Evo još jedan veličanstven hadis o čijem značenju trebamo dobro promisliti, i ovaj zikr trebamo što više prakticirati, jer u njemu se nalazi recept za našu sreću i u njemu Uzvišeni Allah, preko Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obećava toliko toga za čim ljudska srca žude: “Ko bude stalno učio istigfar, Allah će mu pokazati izlaz iz svake situacije, otklonit će mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada.” (Ebu Davud i Ibn Madža)

n-um.com

Pročitajte još: Koje su Allahu najdraže riječi?

Veliki ashab Ebu Zerr, r.a., je ispričao kako mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:Hoćeš li da te obavijestim koji je govor Allahu Uzvišenom najdraži?Rekao sam: Allahov Poslaniče, obavijesti me o govoru koji je najdraži Allahu Uzvišenom?Rekao je: Najdraži govor Allahu Uzvišenom je: Subhanallahi ve bihamdihi./Neka je slavljen i hvaljen Allah. (Hadis bilježi imam Muslim)Prema mišljenju imama Nevevija ovo su najbolje riječi koje čovjek može izgovoriti i koje su od čovjeka, pod ovim se ne podrazumijeva učenje Kur’ana, koje je, svakako, vrijednije od ovih riječi.Ibn Hadžer, tumačeći ove riječi, kaže: Može se pretopostaviti da ove riječi ‘subhanallahi ve bi hamidihi’ su skraćena verzija četiri zikra: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah i Allahu ekber. Riječima ‘subhanallah’ izražava se Allahova uzvišenost i čistota od svega onoga što Mu ne priliči i promovira čistota Njegovih svojstava od svih nedostataka i u sklopu ovih riječi sadržane su i riječi šehadeta: la ilahe illallah. Riječi ‘ve bi hamidihi’ znače ‘el-hamdulillah’ i u sklopu ovih riječi su i riječi Allahu ekber, jer ako Allahu pripada zahvalnost za svako dobro, ako je dobro kod Njega i od Njega, onda to podrazumijeva da je On najveći.Brojni su hadisi koji obećavaju veliku nagradu za izgovor riječi subhanallahi ve bi hamdihi. Jedan od njih je i hadis u kojem stoji: Ko, kada osvane i omrkne, izgovori ‘subhanallahi ve bi hamdihi’ stotinu puta, na Sudnjem danu niko neće doći sa boljim od njega, izuzev onaj ko je uradio kao on ili izgovorio to više puta. (Muslim)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba